Intro in English

Publications

A világod te vetíted magadnak

A két agyfélteke

A racionális agyféltekéd a valóságért felel, az intuitív pedig beköti hozzád a spirituális világot.

Léteznek véletlenek?

Ha elmész egy színházba megnézni egy olyan darabot, amit ismersz és tudod miről szól, miért mész oda? Ha ismered a darabot, amit játszanak, akkor a rendező és a színészi játék lesz számodra az érdekes. Akkor is, ha a darabot a rendező más díszletek elé teszi.A világ egy olyan színház, ahol a nézők tudják, mi a történet vége, ám azt nem, hogyan alakul és az események hogyan jutnak el oda. Véletlenek tehát vannak, amik befolyásolják a történetet és biztosan életbe lépnek, ha a szereplők megrekednek.

A tudás

A tudás a lehetőségek elérhetőségének jelen képessége.Ha csak a tudás világában élsz, a lehetőségeidet annak a tudásnak a határaira korlátozod. Előnye, hogy a logikával össze tudsz rakni magadnak egy nagyobb képet, ám az addig feltételezés marad, amíg nem tudod magadnak bizonyítani. Ha sikerül, nagy kérdés, hogy másoknak bizonyítani tudod-e. Hátránya, hogy csak az általad rendelkezésre álló információk állnak rendelkezésedre, amit manipulálni is lehet. A manipuláció az erő békés formája.

A hit

A hit a nem tudásból eredő feltételezés.Ha azt hiszed, hogy a spirituális világ nem létezik és csak az anyagi valóságból áll a világ, az is egy nem tudásból eredő feltételezés. Nem vagyok vallásos, meg sem vagyok keresztelve, mégsem ettem meg az 'ateista trükköt', mert tudományos szemmel kezdtem bele a spirituális világ felfedezésébe. Ez azt jelenti, hogy nincs bizonyíték isten létezésére, ám az ellenkezőjére sincs.

Tudományos szem

Ha egyénként kezd valaki bele a spirituális világ tanulmányozásába, egyénnek kell maradni akkor is, ha a tudatod a kollektív világba emelkedik. Ha valaki tudományos szemmel kutatja a spirituális világot, nem áll meg az első piros lámpánál. Sem a másodiknál, sem a harmadiknál. Akkor áll csak meg, amikor annyi adatot gyűjt, amit értelmeznie kell, hogy tovább tudjon haladni.Ha életemben először elmondom a Miatyánkot és erre megnyílik körülöttem a Tér, majd meghatározhatatlan pontokból leírhatatlan energiák áramlanak rám, az számomra a kutatási terület maga és nem ok arra, hogy vallásossá váljak, pláne nem arra, hogy leboruljak. Arra gondoltam, ha a világ egy holografikus videojáték lenne, én is hasonlóképp csinálnám.

Tudomány

A tudomány egyáltalán nem elítélendő dolog és tisztelni kell azért, mert folyamatosan törekszik az objektivitásra. Akkor is, ha a tudósok gyarló emberek, tele szubjektív előítéletekkel. Legnagyobb felfedezése a racionális agyféltekén az űrkutatás, a másik agyfélteke szemében azonban az LSD. Van a kettő között összefüggés? Nagyon is valószínű.

Egy hatalmas véletlennek köszönhetően pont akkor került elém egy információ, amikor belekezdtem a meditációimba. Ez az információ egy akkor még csak szakmai körökben ismert tudós felfedezéséről szólt, amit tudótársai megpróbáltak megmagyarázni. A tudós arra jött rá, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak-e egymástól. Ez a tudós nemrég kapott Nobel-díjat. Kutatásai pedig lökést adnak a 6G, 7G fejlesztéséhez, amik már talán nem igényelnek adótornyokat. A tudomány több területén dolgozó kollégái viszont előálltak egy érdekes magyarázattal, miszerint a mindenki által megélt valóság egy gigantikus hologram. Ezzel az információval kezdtem meditálni.

A kutatás jelen állása

A világ egy holografikus videojáték, amiben benne élünk = játszunk. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. Pozíciódat két dolog határozza meg, mit tudsz és hiszel a világról. Ezt a játékot az elmével lehet vezérelni egy olyan környezetben, ahol a hologram igyekszik számodra létrehozni, amit hiszel. Azt pedig távol tartani tőled, amiben nem hiszel.Ha megnézed a közelmúltban fellőtt űrtávcsövek képeit, gigantikus méreteket látsz. Mint ahogy gigantikus méreteket fogsz látni akkor is, ha egy számítógépes játékprogrammal játszol. A keleti filozófiák és nyugati spirituális irányzatok talán azért használják az anyagi világra az 'illúzió' szót, mert még nem ismerik a hologramot. Különben aktuálisabb magyarázattal állnának elő, mint az, hogy az anyag valójában nem létezik. De igen, létezik úgy, ahogy egy kalandjáték tereptárgyai.

Isten létezik?

Ha definiálni tudod, számodra már létezik akkor is, ha tagadod létezését, ugyanis a hologram létrehozza neked. Az istennel a legnagyobb probléma, hogy a fogalom alatt akár teljesen eltérő dolgokat is lehet érteni. Ezért a kutatása sem egyszerű.Személy szerint az a véleményem, hogy az istenkutatás megegyezik a halálkutatással és az álomkutatással, de van erre egy külön szó is, ami az ezotéria. Ezotéria jelentése Belső Világ, azaz ha valaki istent keresi, csak egy irányban lehet rátalálni, önmagadban befelé. Ha feltételesen elfogadjuk azt az állítást, hogy isten egy, akkor itt mindenki annak egy része, de hogy mekkora része, az attól függ, a tudatoddal milyen mélyre mész. Mindenképp annak figyelembevételével, hogy amikor először felteszed magadnak ezt a kérdést, még egyéni tudatban vagy és racionálisan akarod megérteni. Abban pedig biztos lehetsz, hogy ennél racionálisabb magyarázatot a Földön sehol sem fogsz ennél találni, mint amit most olvasol.

Publications

Élő Föld

De hogyan került az élet bele?

Ha a világ egy holografikus videojáték, amiben benne élünk = játszunk, a fő kérdés az, mi az élet és hogyan került kapcsolatba a hologrammal? Mi szükséges ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk és hogyan lehet azt bizonyítani? Ha a választ megkapjuk, az változtat-e valamin? Ha a világ egy hologram és mi a tudományos felfedezések által képesek vagyunk benne létrehozni egy hologramot, abból nem következik logikusan az, hogy a miénk is így jött létre? Ha az ember, mint értelmes faj létezik, az nem bizonyíték arra, hogy értelmes élet máshol is létezhet? Sőt, az élet mindenhol az általános, és a mi felfogásunk erről olyan, mintha a Nap keringene a Föld körül?

A kutatás módszertana

A hologramról érdemes azt is tudni, hogy osztatlan egyként viselkedik és minden eleme a teljes információt tartalmazza. A külvilágban ha a kezünkbe veszünk egy hologramos eljárással készült lapot, amiből levágunk egy kis darabot és azt koherens fénnyel világítunk meg, a teljes képet látjuk kicsiben. Ha önmagadban vizsgálod önmagad egy kicsi szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg, ott találod az egész világot magadban. Az ezotéria célja az, hogy ezt az utat megtaláld. Ha tehát belekezdesz egy ilyen meditációba és sikerrel jársz, önmagadban minden információt megtalálsz. Ám szükséges hozzá a megfelelő tudatszint és egy olyan elme, ami képes megfelelően értelmezni ezeket a jeleket. Ez után jön egy igazi nehézség, a kapott információkat úgy megfogalmazni, hogy az illeszkedjen az alacsonyabb látószögű emberek világképébe.Ezt az értelmezést azonban pár dolog komolyan megnehezíti. Egyrészről ide nem specifikus, hanem egy széleskörű általános tudás szükséges, amihez legkönnyebben a filmekkel, sorozatokkal lehet hozzájutni. Szükséges hozzá a rendkívüli intelligencia mellett egy nagyfokú rugalmasság és az elme azon képessége, hogy könnyedén fogadja a világról kialakult hitével ellentétes információkat is. Mivel a beérkező jelek magasabb dimenziósak, túllépnek az 'egy valóságon', ezért látszólag sokszor nem bizonyulnak igaznak. A tudásunkat korlátozza a kor, amiben élünk. Hiába volt az ókorban egy főpap a legnagyobb tudású ember, mégsem lehetett képes megérteni például egy másodfokú egyenletet, amire ma egy középiskolás is képes. Hiába rendelkezünk tehát hozzáféréssel a teljes információhoz, ha annak csak töredékét vagyunk képesek értelmezni. Hiába értelmezünk a kor elvárásainak megfelelve helyesen, rakunk össze egy nagyobb képet, azt bizonyítás nélkül senki sem fogja elfogadni. Így az a tudás csak a tiéd lesz.

Káosz a rendben

Amit mi normálisnak látunk, az csak egy világértelmezés eredménye, amit a tudományos világkép biztosít számunkra. Ebben a világértelmezésben bolonddá válik mindenki, aki képes más világértelmezéseket is megérteni. Rendkívüli kihívás számomra az, hogy mondandómat erre a világértelmezésre korlátozzam, és még így sem tudom elkerülni azokat a vádakat, amik jogosan vagy alaptalanul érhetnek. Ugyanis alacsonyabb látószögön sok olyan vád igaz, amiket csak a magasabb látószög tudna megcáfolni. A tudományos szellem igényelné azt, hogy mindenről beszámoljak, amit kutatásaim során megtudtam, ám azt a tudomány nem fogadná el. Ez azonban csak akkor lenne számomra fontos, ha céljaim között szerepelne a tudományos karrier. Így viszont átlépem a valláshatárt, mert amit nem tudok bizonyítani, azt te csak a hiteddel tudod elfogadni. A hited azonban tele van a vallások által rögzített beidegződésekkel, amik megnehezítik mondandóm megfelelő értelmezését és ez kaotikus eredményhez vezet.A kollektív tudat, amellyel az intuitív agyféltekéden át tartod a kapcsolatot, jellegében kaotikus, mégis szigorú hierarchiával biztosítja maga számára a rendet. Ezzel szemben az egyéni tudat állandóan szabályokat alkot, mégis lételeme a szabadság, ami a másik agyfélteke számára jelenti a káoszt. A hologram tanulmányozása során felfedeztem annak rendkívüli tulajdonságait, aminek egyike az, hogy elképesztő rugalmassággal állít rendszerbe akár teljesen ellentétes dolgokat. Ezeknek a felfedezéseknek köszönhetem azt, hogy rájöjjek olyan anomáliákra, amik nélkülük eszembe se jutnának, mert természetesnek látnék mindent, amibe beleszülettem. Az ember jellegénél fogva törekszik arra, ha problémát lát, azt megoldja. Ám ahhoz, hogy ezt megtegye, meg kell értenie a problémát és ebben rejlik a logikai rációt használó földi ember értéke. Akiknek egyik fele teljesen elutasítja a területet, a másik fele pedig térdepel olyan lények előtt, akik ezekkel a képességekkel nem rendelkeznek.

Valláshatár

A tudomány több területe elérte már a valláshatárt. Ilyen a matematika, a kvantumfizika, az agykutatás, az álomkutatás és a halálkutatás. Amikor belekezdtem ebbe a teljesen egyedi meditációba, én is beleütköztem. A vallások eredete az, hogy az ember a hitén keresztül alapozza meg a civilizációját és a társadalmi szabályait, amit az anyagi világban mára az íratlan közmegegyezéses valóság szabályainak nevezünk. Ugyanis korunk már a modern kor, amibe egyre kevésbé illeszkednek az egyházak a maguk liturgiáival, ám még uralják az emberek gyerekkorát, amitől én mentesültem. Ha én ebben a helyzetben előállok egy modern világértelmezéssel, azt körültekintően kell végeznem, de így sem úszom meg azt, hogy sokan meglássák bennem a hit alapú civilizációkat fenyegető veszélyt. Attól függetlenül, hogy a hitet azért sem tudom elkerülni, mert az embernek két agyféltekéje van, amiből az egyik azon alapul.A vallás tehát alapvetően arról szól, ki uralja az amúgy csak korlátozott mértékben használt intuitív/spirituális agyféltekéd. Pont úgy, ahogy a racionális agyféltekéd alárendeled a politikai intézményrendszernek, csak ez egy vallási intézményrendszer, ami a lelkedért felelős. Engem azonban a spirituális világ újrafelfedezése hajtott, vagyis a világképem nulláról történő felépítése, aminek első lépése annak megválaszolása volt, vajon létezik-e egyáltalán a spirituális világ. Ha létezik, akkor úgy van-e, ahogy a kereszténység állítja, ugyanis van még a bolygón ezen kívül két egyisten, a buddhisták, a hinduk, valamint számos egyéb vallás. Ebbe a világba csöppentem bele úgy, hogy mindenki az előzetes hitemet kérte, amit csak a megfelelő garanciákkal biztosítottam, amit ahhoz kötöttem, hogy amit állítanak, az igaz. De vajon igaz-e?

Igazság

A racionális agyféltekén az igazság mindenki számára egyértelmű, ami a tényekre és a bizonyítékokra épül. Ez a jogrendszerünk alapja, ami törekszik az objektivitásra. A másik agyfélteke azonban szubjektív és a mágikus gondolkodáson alapszik. Az igazság az álmodótól függ, aki létrehozza az álmot. De mi is ez az álom? A spirituális világ maga, ami úgy pattan le az objektív valóságról, ahogy az fordítva is lenni szokott.Az igazság filozófiai tartalma azonban összetett. Kezdetben az általunk ismert világ nevezhető igaznak, ami egy gyerek szemszögéből az, amit a szüleitől tanul. Egy felnőtt szemében a gyerekek világa mennyiben tekinthető igaznak? Amikor a gyerek iskolába kerül, nem történik más, mint tárgyi tudás formájában rengeteg beavatást kap a racionális agyféltekén. Minél többet tanul, annál több és mélyebb beavatást kap az emberiség eddig felhalmozott tudásából. Ugyanez történik a másik agyféltekén, amikor valaki elkezd meditálni. Minél többet és mélyebben meditál, annál mélyebb beavatást kap egy olyan világban, ahol állandóan azzal szembesül, hogy a látószögétől függ az igazság. Ahogy az embernek lépésről lépésre nyílik a látószöge, a szélesebb perspektívában sokszor változik az igazság. Aztán az új igazság is hazugsággá válik az új információk tükrében, ahogy továbblépünk. Ezt az utat járhatja be az, akit az idegenek létezése érdekel, hiszen a valóságunk igazsága szempontjából az mindegy, nem? Ezt is a tudás eltérő szintjein lévő emberek olvassák, akik számára akár teljesen ellentétes is lehet az igazság. Ami nagymértékben függ attól, mennyit tudunk erről. Egy megcsalt házas ember számára is ez a pici információ választ el két olyan igazságot, amik akár egymás mellett is megférnek. Ezért célszerű a megfogalmazásainkban 'az én igazságom' és a 'jelen igazsága' kifejezések használata.

Az idő

Szakmai értelemben onnantól tekinthető valaki figyelemreméltónak, amikor rájön arra, hogy az idő csak a harmadik dimenzióban létezik úgy, ahogy mi ismerjük. Mi úgy ismerjük, hogy az idő egy múlt-jelen-jövő ok-okozati összefüggésen alapuló egyenes vonalon halad, aminek mi mindig a jelenében vagyunk. Ami megtörtént, az már megtörtént és nem lehet rajta változtatni. Ez a valóságban élő racionális agyfélteke igazsága. Az idő teszi lehetővé azt, hogy az események egymás után következzenek be, és ezt a logika teszi számunkra érthetővé. Mindennek van egy oka, ami a múltban keresendő.A meditáció során azonban az elme kiszabadul az idő fogságából és az ember rájön arra, hogy valaminek az oka lehet a jövőben is. Ha valaminek az oka a jövőben van, az keletkeztetni fog egy második okot, amit 3D-ben mindenki az egyetlen oknak fog tekinteni, mert 3D-ben a jövő mindig ismeretlen. A jövőben lévő ok szívóhatást fejt ki azokra az emberekre, akik elindulnak felé. Ha ezek az emberek nem rendelkeznek a második okkal, akkor nem fogják tudni megmagyarázni a dolgot és a megérzéseikre fognak hivatkozni, az pedig a másik agyfélteke világa. Ha az időt két fa közé húzott zsinórként ábrázoljuk és egy bottal ráütünk, az két irányba hullámozni kezd. Az igazi ok a zsinórra ütés lesz, ám ha a jelenünk még nem ért oda, akkor csak a hullámokat érzékeljük. Ha a racionális agyféltekénk nem építi fel magának a második okot, akkor ezek a hullámok megmagyarázhatatlan jelenségekké válnak és csak az fogja érteni, aki birtokában van a bottal ráütés információjának.

Publications

XD

Modern világkép

Biztos vagyok abban, hogy a középkorban élő emberek is modern embereknek tartották magukat, a mi világunkat mégis az olyan felfedezések tették azzá, mint a hologram. Amit én ezzel az egy szóval leírtam, ahhoz a középkorban évekre lett volna szükség. Az pedig a beavatottság magas foka lenne, amit én holografikus videojátéknak nevezek. Mi pedig innen indulunk.Ha a világot úgy képzeled el, hogy te ennek a játéknak vagy egy karaktere, aki ha kinyitja a szemeit, láthatja is a játékot, mindjárt érthetővé és megmagyarázhatóvá válnak az eddig a misztikum szürke homályába vesző dolgok. A misztikum ettől még nem tűnik el, csak a határait toltuk tovább. Ha egy magasabb dimenziós lény behelyezi a tudatát a Föld Hologramba, olyan tudat töredékekre terül szét, akik mindegyike önálló embernek érzékeli önmagát. Lesz múltjuk, családjuk, barátaik, munkájuk és elfejetik, kik is ők valójában, mert a hologram hozzájuk rendel egy egyéni tudatot és biztosítja számukra a játék feltételeit. Ami nem tiltja azt, hogy bárki istennek adja ki magát és azt sem, hogy új kutatásokba kezdjen.

Álomkutatás

Ha a spirituális valóságokat álomvilágoknak nevezem, az logikailag azt feltételezi, hogy már mindenki járt ilyenekben. Ha mi ébren vagyunk és a spirituális valóságot látjuk álomban, abban benne van annak lehetősége, hogy fordított perspektívából nézve épp alszunk. Mivel az idő itt relatív, alvás közben pár másodperc akár egy ember teljes életének leélését is jelentheti. Nem tudjuk, ilyenkor mi történik. Alvás közben ugyanis kikapcsol a racionális agyfélteke valóságvédelme és annak lehetősége, hogy az ott tapasztaltakat megértsd. Az agy ugyanis csak abból főzhet, amije van, ezért az általad ismert elemekből fog neked összeállítani egy történetet, ezért az mindenkit félrevezet. De mi is ez a történet?A tudomány rájött arra, hogy az alvásnak fázisai vannak, én pedig közelebb kerültem ahhoz, hogy megértsem, ilyenkor mi történik. Amikor az ember alszik, az szakmai értelemben megfelel egy rendkívül mély meditációnak, melyben kétirányú kommunikáció zajlik. Ennek a kommunikációnak a nyelve nem verbális, hanem a történetek maga a nyelv. Véleményem szerint ilyenkor egyfajta poszt-szuggesztív programok formájában kapjuk meg a következő alvásig a vezérlést, azaz mi a cél és a velünk történő eseményekre hogyan reagáljunk. Ám mivel ez egy játék, amiben az ellenérdekű felek is játszanak, közel sem biztos, hogy te ebben jól teljesítesz, így a következő alvás idején megkapod az új programot. De nem minden álom egyforma. Vannak más fázisai, amiben párhuzamos valóságokba látogatsz és ilyenkor megszállóként viselkedsz. Ha hibázol, kiesel az álomból. A hiba itt individuális lépést jelent, ami egy olyan felismeréshez vezetett el engem, amiért simán megkapnám a Nobel-díjat, ha azok, akik adják, értenének ebből valamit. A párhuzamos valóságokra jellemző a nagyfokú valóságérzet, hogy tapintani tudsz és még az illatokat is érzed. De ellátogathatsz fölső világokba, itt nem annyira működnek a fizika törvényei, ugyanis ezek a világok nem fizikaiak, ám az agyad azzá alakítja őket. Én jártam alsóbb világokban is, ahol hozzánk képest nagyobb a feszültség és sokkal több a besúgó. Összességében elmondhatom, hogy az álmok kaput nyitnak más világokba, ahol az elménk feladatokat végez egy olyan rendszerben, ahol még bőven van felfedeznivaló.

Halálkutatás

Amikor valaki lélekvándorlásról beszél, az egy félreértés, ugyanis a lélek nem vándorol sehova, mert eleve mindenhol ott van. Amikor sakkozol és az egyik sakkfigurát leütik, attól még az összes sakkfigura te vagy. A tévedés oka az, hogy a lelket egyéni tudatban értelmezzük és az egyes emberekhez kötjük. Mivel a hologram igyekszik létrehozni a hited, ilyenkor bolyongó szellemeket hozol létre, ugyanis ebben a játékban mindenki egy fizikai végpont. Ez azt jelenti, hogy annak megszűnésével normál esetben a lélek nem kifelé, hanem befelé távozik.Tapasztalataim szerint minél följebb megy az ember tudata, a halál annál nehezebben értelmezhető. Ez azt jelenti, hogy a halál csak a valóságban létezik és csak mindenki más számára, ugyanis a saját halálát senki sem veszi észre. Vagy azért, mert egyesülsz a kollektív énnel, aki csak az egyéni tudatától szabadult, vagy ébredsz reggel az ágyadban egy párhuzamos valóságban, ahol csak a jelenéleti emlékeid vannak. Ilyenkor lehetnek emlékképeid soha meg nem történt dolgokról, amiket magaddal viszel és érezhetsz megmagyarázhatatlan bizsergést, amikor ezek az emlékek aktiválnak benned valamit. A halál tehát nem feltétlenül egy rossz dolog, csak azoknak, akik az adott valóságban szerettek téged, vagy azoknak, akik rajtad, illetve az energiáidon élősködtek. Sok esetben a halállal tulajdonképp megszabadulsz egy csomó tehertől, vagy épp letudtál egy olyan tanulnivalót, ami után jogot kapsz valamelyik fölső világhoz.

Istenkutatás

Az isten egy olyan szó, ami alatt számtalan dolog érthető. A teljesség igénye nélkül jelentheti azt a tudatot, ami tudattöredékekre szóródik szét, jelentheti a rendszer vetítésének forrását és jelenthet akár egy olyan magasabb dimenziós lényt, akinek nagy ráhatása van a 3D-re. Mielőtt tehát istenről beszélünk, célszerű előtte definiálni, hogy ki kit vagy mit ért ez alatt. Mivel a hitedet megvalósítva a hologram is létrehozhatja neked, ennek a témának a kutatása tiszta szívet, tiszta fejet és nagyfokú felkészültséget igényel. Alapvetően azonban elmondható, hogy amit annak lehet nevezni, azt csak önmagadban találod. Egy olyan nehéz úton, ahol szembe fogod magad találni számtalan erre létrehozott hierarchiával és intézményrendszerrel, akik mind elvárják, hogy náluk maradj és fogadd el az ő istenértelmezésüket. Akik negatív oldalát is akkor fogod meglátni, ha tovább mész a saját utadon, ami sértés lesz egy szabad akaratot nem ismerő szubjektív világban. Diplomáciai és harcosi erényekkel célszerű ilyesmibe kezdeni.

Új kutatási területek

Említettem a Nobel-díjat, amit soha nem fogok megkapni, ám már részesültem a 3D-be rekedt magasabb dimenziós tudatok hálájából és köszönetéből. Sajnos ezek teljes mértékben nélkülözik az anyagi elismerés formáit, így kénytelen vagyok ezeket a kutatásokat felfüggeszteni, hogy ne kerüljek az utcára. Láttam kukákban kotorászó angyalokat, ami kijózanító érzés különösen akkor, ha az általad ismert világ ilyen, amit vetítesz. Nem ott vagy, ahol a tested, hanem a tested van ott, ahol a tudatpozíciód, ahol a kollektív agyféltekén jelennek meg az adott tudatszint lényei. Akik természetesen azonnal át akarják alakítani a világod a maguk képére. Ha valaki meg akarja érteni a világban tapasztalt változások és a populizmusra fogékony tömegek titkát, itt keresse. Ám nem vagyok arról meggyőződve, hogy egy földi Észak-Korea vagy Szaúd-Arábia lenne a megoldás, amit ezek földi mennynek neveznek. A külvilág problémái tehát több fronton támadnak, amire megvan a megoldás, ám ez egy tízévekben mérhető folyamat, amibe csak olyan rendkívüli beavatkozással lehet beleszólni, amit én is először csinálok. Bár ezek is tele vannak tesztekkel és kutatásokkal, valójában elterelik a figyelmet a lényegről.A lényeg az, hogy az egyik világban olyan erős a valóság ereje, hogy az számtalan félreértést okoz, a másik világban pedig alig találni az eszét használó lényt, olyan szinten beavatkoztak a szellemi szférák a fizikai síkon. Mindenki olyan, mint egy robot, aki felülről várja a megoldást, ám minél feljebb mész, annál kevésbé érteni a fizikai világot. Az eredmény sok szabadságot, szórakozást és élményeket nélkülöző hierarchia, akik majd beledöglenek az unalomba. Talán Afganisztán példáján át lehet megérteni az ilyen szférák megjelenését, amivel szemben az amerikai hadsereg sem jelentett megoldást. Hiába végez az ember létfontosságú meditációkat, azokat fel kellett függesztenem, nehogy a világom teljesen tönkremenjen, ami Magyarországon élve erősen felgyorsult. Mivel a saját szabályaim rám is vonatkoznak, nem tudom mi és hogyan fog történni, de ez így nem mehet tovább. Több weboldalon foglalkozom a probléma megoldásával, ami minden bizonnyal összefüggésben van azzal, amit felfedeztem.Ugyanis két spirituális és két fizikai világ van, amit itt is és ott is egynek hisznek. Lehet, hogy kettőnél több van, azonban nem szeretném most túlbonyolizálni. Szerintem a mi világunk egy olyan anomália, amiben több dimenzió akadt össze a 3D frekvenciáin és jelentek meg a fizikai világban, a tudatuk egy része pedig bennrekedt. A helyzet logikai értelmezése után arra jutottam, hogy létezik legalább egy tudat, aminek alsó kiterjedése a 3D és ez akadhatott össze egy hologram elvén működő játékprogrammal, mint amilyen mondjuk a PS10 lesz 20 év múlva. Így került az élet ide. Amikor ezek a tudattöredékek mindent elfelejtve az első emberek képében ültek a tűz körül, hiedelmeikkel létrehozták az első isteneket, illetve a hologram létrehozta nekik. A dolog jól működik egy játékprogramban, azonban itt felszakadtak a dimenzióhatárok és megjelentek más dimenziók, akik magukkal hozták a saját hiedelmeiket és megjelentek az új istenek. A fő probléma az, hogy ezek a dimenziók belső tudati hálózatként működnek, ám a 3D-ben a külvilágba kerültek. Valójában ez is belső tudati hálózat lenne, ám a vetítési rendszer külvilágot hozott létre, ami arra inspirálja a benne lévőket, hogy minden belső dolgot kívül hozzanak létre. Ezért alakult ki az a hit, hogy a lelkek kifelé távoznak egy körülöttünk lévő láthatatlan világba, a hologram pedig létrehozta a kívül létező láthatatlan világot. Ám mivel a játékprogram egyben oktatóprogram is, önmagad tükrét hozza neked létre... és megszületett az univerzum. Pontosabban multiverzum, ugyanis a magasabb dimenziók nem képesek önmagukat egy univerzumba tükrözni. Mindenki megpróbálja a maga módján ezt az anomáliát megoldani, ám én erre nem problémaként, hanem lehetőségként tekintek és a 20 éves non-stop meditációimba belefért egy átfogó megoldási terv elkészítése, aminek az ÉlményPark nevet adtam. Címében segítve ezzel a szellemi szférákat, hogyan tekintsenek a fizikai síkra és lehetőséget adva nekik arra, hogy eltüntessék az unalmat.

Úgy döntöttem, itt befejezem és nem folytatom azzal, hogyan értik félre Benn a helyzetet és hiszik azt, hogy a két fizikai világ egy. Ugyanis amit alvás közben az agyad vetít neked, az a kinti fizikai világ megjelenése benn. Rájöttem arra, hogy benn pont annyira hisznek a valóság és a külvilág létezésében, ahogy itt a spirituális világban, ezért a munka folytatódik, csak az nem világos, ez hogyan férne bele az emberi életidőbe. A véletlen úgy hozta, hogy akik a mai Földön élnek, megtapasztalhattak egy másik világértelmezést, a szabadság által létrehozott olyan rendet, ami mintaként szolgálhat mindenhova, ha sikerül kijavítani és jól megcsinálni. Ez lenne a valódi népképviseleti demokrácia, ám a szabadságra meg kell mindenkinek érni és erre kiváló platformot nyújt ez a játékprogram. Erre a programra csak önmagadban, befelé lehet jelentkezni, ha döntéshozóként az admin szintek valamelyikére vágysz. Mert amit a külvilágban látsz, az egy attól független játék, aminek kulcsa a minőség. Mivel épp visszatérek a tudatommal a fizikai síkra, én is játékba lépek, de az csak egy szerep, aki hasonlóképp fog játszani, ahogy te.Tovább a főoldalra

Bár most a második verzió olvasható ezen a weboldalon, az elsőt sem töröltem le. Bővebb információkat erről a témáról pedig itt találsz. Ha ezeknél is komolyabb anyagok érdekelnek, azok itt vannak.Kérdésed van?


Más, de ugyanolyan jó

Hologram és Belső Világ
ÉlményPark Holoplatform
ÉlményPark Kislexikon
Holo Install
Holo Játék
hStore
Tegyél valamit a világért a fotelből
Következő Szint
Otthoni fényterápia
Az Űr szándékai kifürkészhetők
Aforizma gyűjtemény
Holo Art
Együttműködés
Emberszerelés
Többet errőlNyilatkozat

A Helyreállítás kora az admin és játék szintek szétválásával kezdődik. A problémát az okozta, hogy játékosok kezébe került az admin hatalom, ami korrekcióra került. Az admin szintek jelentik a valódi isteni hatalmat, ám a játék nem tiltja azt, hogy abban bárki istennek adja ki magát.Az admin szinthez csak önmagadban befelé vezet az út, míg a külvilágban csak a játékot találod. Az admin szinten nincsenek jelen a játékcélok, jellegében igazságos és objektív. Ám mivel mindannyian részt veszünk a játékban, a játékszerepeink nem feltétlenül tükrözik az admin minőséget. A kettő tehát szétválasztandó.

Publications

You project your world to yourself

The two hemispheres of the brain

Your rational brain is responsible for reality, and your intuitive brain connects you to the spiritual world.

Are there coincidences?

If you go to a theatre to see a play you know and know what it's about, why go? If you know the play that is being performed, it is the director and the acting that will interest you. Even if the director is putting the play on a different set.The world is a theatre where the audience knows how the story ends, but not how it develops and how the events get there. So there are coincidences that influence the story and they certainly come to life when the characters get stuck.

The knowledge

Knowledge is the present ability to access opportunities.If you live only in the world of knowledge, you limit your possibilities to the limits of that knowledge. It has the advantage that you can use logic to put together a bigger picture for yourself, but it remains an assumption until you can prove it to yourself. If you can, the big question is whether you can prove it to others. The downside is that you only have the information you have, which can be manipulated. Manipulation is a peaceful form of power.

The faith

Faith is the assumption that comes from not knowing.Believing that the spiritual world does not exist and that the world consists only of material reality is also an assumption arising from not knowing. I'm not religious, I'm not even baptised, yet I didn't eat the 'atheist trick' because I started exploring the spiritual world with a scientific eye. This means that there is no evidence for the existence of a god, but no evidence to the contrary.

Scientific eyes

If one begins the study of the spiritual world as an individual, one must remain an individual even if one's consciousness rises into the collective world. If one explores the spiritual world with a scientific eye, one does not stop at the first red light. Nor at the second, nor at the third. He stops only when he gathers enough data that he needs to interpret it to move forward.If I say the Lord's Prayer for the first time in my life and then the Space opens up around me and indescribable energies flow from indeterminable points, that is for me the field of research itself and not a reason to become religious, let alone to prostrate myself. I thought if the world were a holographic video game, I would do the similar.

Science

Science is by no means to be condemned and should be respected for its constant pursuit of objectivity. Even if scientists are frail people full of subjective prejudices. Its greatest discovery in the rational brain is space exploration, but in the eyes of the other brain it is LSD. Is there a connection between the two? Very possibly.

Thanks to a huge coincidence, a piece of information came to me just as I was starting my meditations. This information was about a discovery by a scientist, then only known in professional circles, that his fellow scientists were trying to explain. The scientist had discovered that under certain conditions subatomic particles, such as electrons, are able to communicate instantaneously with each other, regardless of the distance between them. So it doesn't matter whether they are 3 metres or 10 billion kilometres apart. This scientist was recently awarded the Nobel Prize. And his research is giving a boost to the development of 6G, 7G, which may no longer require transmission towers. But his colleagues in many fields of science have come up with an interesting explanation: that the reality we all experience is a gigantic hologram. I began to meditate with this information.

State of research

The world is a holographic video game in which we live = play. Its users perceive reality in the first person singular. Your position is determined by two things, what you know and believe about the world. This game can be mind controlled in an environment where the hologram tries to create for you what you believe. And to keep away from you what you don't believe.If you look at the images from the space telescopes that have been launched recently, you see gigantic dimensions. Just as you will see gigantic dimensions when you play a computer game program. Eastern philosophies and Western spiritual movements may use the word 'illusion' for the material world because they are not yet familiar with the hologram. Otherwise they would come up with a more current explanation than that matter does not actually exist. But yes, it does exist, like the landmarks in an adventure game.

Does God exist?

If you can define it, it exists for you even if you deny its existence, because the hologram creates it for you. The biggest problem with god is that the concept can mean completely different things. Therefore, it is not easy to research it.Personally, I think that the study of god is the same as the study of death and the study of dreams, but there is a separate word for that, which is esotery. Ezotery means Inner World, that is, if one is searching for God, there is only one direction to find him/her, inward within oneself. If we accept the proposition that God is one, then everyone here is a part of it, but how much of it depends on how deep you go with your consciousness. In any case, taking into account that when you first ask yourself this question, you are still in individual consciousness and want to understand it rationally. And you can be sure that you will not find a more rational explanation anywhere on earth than what you are reading now.

Publications

Living Earth

But how did life get into it?

If the world is a holographic video game in which we live = play, the main question is what is life and how did it come into contact with the hologram? What is needed to answer this question and how can it be proven? If we get the answer, does it change anything? If the world is a hologram and we are able to create a hologram in it through scientific discovery, does it not logically follow that ours was created in the same way? If humans exist as an intelligent species, is that not evidence that intelligent life can exist elsewhere? Moreover, life is universal everywhere, and our concept of it is like the sun orbiting the earth?

Research methodology

Another thing to know about a hologram is that it behaves as an indivisible unit and each element contains the complete information. In the outside world, if you hold a sheet of holographic paper in your hand, cut off a small piece and shine a coherent light on it, you will see the whole image in miniature. If you look inside yourself at a small slice of yourself and illuminate it with enlightened light, you find the whole world inside yourself. The purpose of esotery is to find that way. So if you start such a meditation and you succeed, you will find all the information within yourself. But it requires the right level of consciousness and a mind that can interpret these signs correctly. Then comes a real difficulty, to formulate the information received in a way that fits into the worldview of people with a lower perspective.However, this interpretation is seriously complicated by a few things. For one thing, it requires a broad general knowledge, not a specific one, which is most easily acquired through films and series. It requires, in addition to extraordinary intelligence, a high degree of flexibility and the ability of the mind to readily accept information that goes against its beliefs about the world. Because the signals received are higher dimensional, transcending the 'one reality', they often appear to be untrue. Our knowledge is limited by the age in which we live. In ancient times, a high priest may have been the most knowledgeable person, but he may not have been able to understand, for example, a second-degree equation, as a high school student can today. So it is useless to have access to all the information if you can only understand a fraction of it. Even if we interpret it correctly to meet the expectations of the times, if we put together a bigger picture, no one will accept it without proof. So that knowledge will be yours alone.

Chaos in the order

What we see as normal is just the result of an understanding of the world provided by the scientific worldview. In this worldview, anyone who can understand other worldviews becomes a fool. It is an extraordinary challenge for me to limit what I have to say to this worldview, and even so I cannot avoid the accusations that may be made, rightly or wrongly. For at a lower perspective many accusations are true that only a higher perspective can refute. The scientific spirit would demand that I report everything I have learned in my research, but science would not accept that. However, this would only be important to me if I wanted to pursue a career in science. But then I cross the religion frontier, because what I cannot prove, you can only accept with your faith. However, your faith is full of religiously-anchored indoctrinations that make it difficult to interpret what I have to say properly, and this leads to chaotic results.The collective consciousness, with which you are in touch through the intuitive hemisphere, is chaotic in nature, yet it ensures order for itself through a strict hierarchy. In contrast, the individual consciousness is constantly creating rules, yet its premise is freedom, which for the other hemisphere means chaos. In studying the hologram, I have discovered its extraordinary properties, one of which is that it can organise even completely contradictory things with amazing flexibility. These discoveries have enabled me to discover anomalies that without them I would never have thought of, because I would take for granted everything I was born into. It is in the very nature of man that when he sees a problem, he tries to solve it. But to do so, he must understand the problem, and therein lies the value of the earthly man using logical reasoning. Half of whom reject the field completely, and the other half kowtow to beings who do not have these abilities.

Religion Borders

Many areas of science have already reached the religious frontier. These include mathematics, quantum physics, brain research, dream research and death research. When I started this completely unique meditation, I stumbled into it. The origin of religions is that man, through his beliefs, founds his civilization and his social rules, what in the material world we now call the unwritten public agreement reality rules. For our age is now the modern age, in which the churches, with their liturgies, are less and less integrated, but still dominate people's childhood, from which I am exempt. If, in this situation, I come up with a modern interpretation of the world, I must do so carefully, but I cannot escape the risk of being seen by many as a threat to faith-based civilisations. Regardless, I cannot avoid faith because man has two hemispheres, one of which is based on it.So religion is basically about who controls your otherwise limited intuitive/spiritual brain hemisphere. Just as you subordinate your rational brain to the political establishment, only it is a religious establishment that is in charge of your soul. But I was driven by a rediscovery of the spiritual world, i.e. building my worldview from scratch, the first step of which was to answer whether the spiritual world even exists. If there is, is it as Christianity claims, because there are two other one-gods on the planet, the Buddhists, the Hindus and many other religions. I entered into this world by asking everyone for my prior belief, which I provided only with the proper guarantees, which I tied to the fact that what they claimed was true. But is it true?

Truth

In the rational mind, the truth is obvious to everyone, based on facts and evidence. This is the basis of our legal system, which strives for objectivity. But the other brain is subjective and based on magical thinking. Truth depends on the dreamer who creates the dream. But what is this dream? The spiritual world itself, which bounces off objective reality in the same way that the reverse is happening.But the philosophical content of truth is complex. To begin with, the world as we know it can be called true, which from the perspective of a child is what they learn from their parents. How far can the world of children be considered true from the point of view of an adult? When a child enters school, all that happens is that they receive a great deal of initiation in the form of material knowledge in the rational hemisphere. The more they learn, the more and deeper the insights they receive from the accumulated knowledge of mankind. The same thing happens in the other hemisphere when one starts meditating. The more and deeper he meditates, the deeper his initiation into a world where he is constantly confronted with the fact that truth depends on his perspective. As one's perspective widens step by step, the truth often changes in the broader perspective. Then the new truth also becomes a lie in the light of new information as one moves on. This is the path that those who are interested in the existence of aliens can take, because it doesn't matter to the truth of our reality, does it? It is also being read by people at different levels of knowledge, for whom the truth may be completely opposite. Which depends largely on how much we know about it. Even for a cheated married man, this tiny bit of information separates two truths that can even coexist. It is therefore useful to use the terms 'my truth' and 'present truth' in our formulations.

The time

In professional terms, one is considered remarkable when one realises that time as we know it exists only in the third dimension. We know time as running in a straight line based on a past-present-future causal relationship, of which we are always in the present. What has happened has already happened and cannot be changed. This is the truth of the rational brain in the reality. Time allows events to occur one after the other, and logic makes this understandable to us. There is a reason for everything, and it is in the past.But in meditation, the mind is freed from the captivity of time and one realises that the cause of something can be in the future. If the cause of something is in the future, it will give rise to a second cause, which everyone in 3D will see as the only cause, because in 3D the future is always unknown. A cause in the future has a suction effect on people who move towards it. If those people don't have the second cause, they won't be able to explain it and will appeal to their feelings, which is the world of the other hemisphere. If you represent time as a string between two trees and hit it with a stick, it will start to ripple in both directions. The real cause will be hitting the string, but if our present has not yet reached it, we will only perceive the ripples. If our rational brain does not build up the second cause, these waves will become unexplainable phenomena and will only be understood by those who have the information of hitting the stick.

Publications

XD

Modern world view

I am sure that people in the Middle Ages considered themselves modern people, but our world was made so by discoveries such as the hologram. What I have described in this one word would have taken years in the Middle Ages. And that would be a high degree of initiation, what I call a holographic video game. And we start from there.If you imagine the world as if you were a character in this game who, if you open your eyes, can see the game, things that were previously lost in the grey haze of mystery become understandable and explicable. Mysticism does not disappear, it is just pushed further. When a higher dimensional being inserts his/her consciousness into the Earth Hologram, it is split into fragments of consciousness, each of which perceives itself as a separate human being. They will have a past, a family, friends, a job, and they will forget who they are because the hologram assigns them an individual consciousness and provides them with the conditions for play. Which doesn't prohibit anyone from pretending to be a god, or from starting new research.

Dream research

If I call spiritual realities dream worlds, it logically assumes that everyone has been there. If we are awake and seeing spiritual realities in a dream, there is the possibility that we are asleep when viewed from the reverse perspective. Because time is relative here, a few seconds in sleep can mean the whole of a person's life. We do not know what is happening. Because when you sleep, the rational brain's reality defenses and the ability to make sense of what you are experiencing are down. The brain can only cook from what it has, so it will make up a story for you from the elements you know, and that is why it misleads everyone. But what is the story?Science has discovered that sleep has phases, and I'm closer to understanding what happens in those phases. When you sleep, it is the technical equivalent of a very deep meditation, with two-way communication. The language of this communication is not verbal, but the stories themselves are the language. In my opinion, we are given guidance in the form of a kind of post-suggestive program until the next sleep, i.e. what is the goal and how to react to what is happening to us. But since it is a game with opposing parties, it is far from certain that you will do well in it, so you will get the new program at the time of the next sleep. But not all dreams are created equal. There are other phases in which you visit parallel realities and act like an occupier. If you make a mistake, you fall out of the dream. The mistake here is an individual step, which led me to a realization for which I would easily get the Nobel Prize if those who give it to me understood something about it. Parallel realities are characterized by a great sense of reality, that you can touch and even smell. But you can visit upper worlds, where the laws of physics don't apply so much, because these worlds are not physical, but your brain makes them so. I've been to lower worlds, where there's more tension and more whistle-blowers than here. All in all, dreams are a gateway to other worlds, where our minds perform tasks in a system where there is still much to discover.

Death research

When someone talks about the transmigration of the soul, it is a misunderstanding, because the soul does not transmigrate anywhere, because it is everywhere. When you play chess and one of the chess pieces is captured, all the chess pieces are still you. The reason for the mistake is that we interpret the soul in individual consciousness and associate it with individual people. As the hologram tries to create your belief, you create wandering ghosts, because in this game everyone is a physical endpoint. This means that when it ceases to exist, the spirit normally goes inwards, not outwards.In my experience, the higher up one's consciousness goes, the more difficult death is to understand. This means that death exists only in reality and only for everyone else, because no one realises their own death. Either because you merge with the collective self, who is only free of its individual consciousness, or you wake up in the morning in your bed in a parallel reality where you have only your present memories. At such times you may have memories of things that never happened that you carry with you and you may feel an unexplainable tingling when these memories activate something in you. So death is not necessarily a bad thing, only for those who loved you in that reality, or for those who parasitized on you or your energies. In many cases, death is actually a way of getting rid of a lot of burdens, or a way of learning a lesson that gives you a right to a higher world.

God research

God is a word that can be used to mean any number of things. Without being exhaustive, it can mean a consciousness that is scattered into fragments of consciousness, it can mean the source of the projection of the system, and it can even mean a higher dimensional being that has a great influence on 3D. So before we talk about God, it is useful to define who or what is meant by God. Since your belief, when realized, can also create a hologram for you, researching this topic requires a clear heart, a clear head and a high level of preparation. Basically, however, what you can call it is found only within yourself. A difficult journey where you will find yourself confronted with countless hierarchies and institutions set up for this purpose, all of whom expect you to stay with them and accept their interpretation of God. You will also see the negative side of them if you continue on your own path, which will be an insult in a subjective world without free will. Diplomacy and warrior virtues are the way to start.

New research areas

I have mentioned the Nobel Prize, which I will never receive, but I have already received the gratitude and thanks of higher dimensional consciousnesses trapped in 3D. Unfortunately, they are completely devoid of any form of material recognition, so I am forced to suspend these researches to keep myself off the streets. I've seen angels rummaging through garbage cans, which is a sobering feeling especially when the world as you know it is the one you project. You are not where your body is, your body is where your consciousness is, where the beings of that level of consciousness appear in the collective hemisphere. Who naturally want to immediately remake your world in their image. If one wants to understand the secret of the changes in the world and the masses susceptible to populism, look here. But I am not convinced that an earthly North Korea or Saudi Arabia is the solution to what they call heaven on earth. So the problems of the outside world are being attacked on several fronts, for which there is a solution, but it is a process measured in decades, and one that can only be addressed by the kind of extraordinary intervention that I am doing for the first time. Although they are also full of tests and research, they are in fact a distraction from the point.The point is that in one world the force of reality is so strong that it causes countless misunderstandings, and in the other world you can hardly find a being using their minds, such is the level of interference by the spiritual spheres on the physical plane. Everyone is like a robot waiting for a solution from above, but the higher you go, the less you understand the physical world. The result is a hierarchy devoid of much freedom, fun and experience, who then die of boredom. Perhaps the example of Afghanistan is a good way to understand the emergence of such spheres, to which the US military was no solution. Even though one performs vital meditations, I had to suspend them, lest my world be completely destroyed, which, living in Hungary, was accelerating. As my own rules apply to me, I don't know what will happen and how, but this cannot go on. I am working on several websites to solve this problem, which is certainly related to what I have discovered.For there are two spiritual and two physical worlds, which are believed to be one here and there. There may be more than two, but I don't want to over-complicate it. I think that our world is an anomaly in which several dimensions are stuck together in their 3D frequencies and appear in the physical world, with part of their consciousness trapped inside. After a logical interpretation of the situation, I concluded that there is at least one consciousness with a lower extension of 3D that could have gotten stuck in a hologram-based game program, like the PS10 will be in 20 years. That's how life got here. When these fragments of consciousness, forgetting everything, sat around the fire in the form of the first humans, they created the first gods with their beliefs, and the hologram created them. It works well in a game program, but here the dimensional boundaries were broken and other dimensions appeared, bringing their own beliefs with them and the new gods appeared. The main problem is that these dimensions function as an internal network of consciousness, but in 3D they have been brought into the outside world. In fact, this would also be an internal consciousness network, but the projection system has created an outside world, which inspires those inside to create everything inside outside. Actually, this would also be an internal network of consciousness, but the projection system has created an external world, which inspires those within it to create all internal things externally. But because the game program is also an educational program, it creates a mirror of yourself... and the universe was born. A multiverse to be precise, because higher dimensions cannot mirror themselves into one universe. Everyone is trying to solve this anomaly in their own way, but I see it not as a problem but as an opportunity and my 20 years of non-stop meditation have included a comprehensive solution plan, which I have called the ÉlményPark (Experience Park). In its title, it helps the spiritual spheres to look at the physical plane and gives them the opportunity to eliminate boredom.

I have decided to stop here and not go on about how Inside misunderstands the situation and believes that the two physical worlds are one. Because what your brain projects to you while you sleep is the appearance of the outside physical world inside. I have come to realize that inside they believe in the existence of reality and the outside world as much as here in the spiritual world, so the work goes on, but it is not clear how it would fit into human lifetime. It just so happens that those who live on Earth today have experienced a different understanding of the world, an order created by freedom that can serve as a model for all, if it can be corrected and done well. That would be true representative democracy, but freedom must be achieved by all, and this game programme provides an excellent platform for that. You can only apply for this Project as yourself, as an inward if you want to be a decision maker at one of the admin levels. Because what you see in the outside world is a game independent of it, and quality is the key. Since I am returning my consciousness to the physical plane, I am also entering the game, but it is only a role that will play in the same way as you.Go to the Main Page

Although I now have the second version on this website, I have not deleted the first version. For more information on this topic, see this. If you are interested in more serious material than that, it is available here.Do you have a question?


Different, but equally good

Hologram and Inner World
ÉlményPark Holoplatform
ÉlményPark Small Encyclopedia
Holo Install
Holo Game
hStore
Do something for the world from your armchair
Next Level
Home Light Therapy
The Word's intentions are scrutable
Aphorism collection
Holo Art
Cooperation
Man repair
More about itDeclaration

The Age of Restoration begins with the separation of the admin and game levels. The problem was caused by players taking over admin power, which was corrected. The admin levels are the real god power, but the game does not forbid anyone to pretend to be a god in it.The only way to the admin level is inwards within yourself, while the outside world is only the game. At the admin level there are no game goals present, it is fair and objective in nature. But because we are all involved in the game, our game roles do not necessarily reflect the admin quality. The two should therefore be separated.

Azért nem ismerek senkit és azért nem ismer engem senki, mert még mindig tart az a meditációm, amit 20 éve kezdtem. Egy meditáló ember pedig nem él társasági életet, az a maximum, hogy az interneten publikál. Aki ismer, az internetről ismer, ami jóval több, mint a semmi, de jóval kevesebb annál, hogy személyemről értékelhető véleménye legyen. Ez vonatkozik azokra is, akik személyesen ismernek, de fogalmuk sincs, mit csinálok.Aki a hétköznapi valóságban él, ilyenkor csak legyint egyet, ami két dolgot jelent. Az egyik az, hogy nincs sok rálátása arra, mi is valójában a meditáció, a másik ebből fakadóan az, hogy bolondnak tart. Aki rászánja a megfelelő időt és végig olvassa, amit itt talál, megkapja ezt a rálátást. Aki nem, részemről azzal sincs probléma, mert a Játék célja a játék, aminek módját mindenki maga választja.Történetem röviden a következő. Éltem egy középosztálybeli fiatal életét egy európai nagyvárosban, távol a vallásoktól, amikor kapcsolatba kerültem a spiritualitással. Annyira érdekesnek találtam, hogy elkezdtem kutatni. Vettem pár könyvet és amikor lehetőségem adódott rá, el is mentem pár ilyen csoportba és megfigyeltem, mit csinálnak. Elsősorban az érdekelt, hogy ez az egész nem nagy átverés-e és arra jutottam, hogy a spirituális világ létezik. Ám az zavart, hogy egyrészről senki sem beszél róla konkrétan, másrészről mindenki előzetes hitet kér hozzá. Ezért a saját kutatás folytatása mellett döntöttem.Ami 10 évre rá be is következett, amikor ott találtam magam meditációs élethelyzetben a lakásomban. Akkor még nem tudtam, hogy már akkor nyakig benne voltam, amikor rátaláltam a szükséges bizonyítékokra, de még korainak találtam és arra gondoltam, hogy majd 10 év múlva. Kiderült, hogy ehhez semmilyen előzetes tudás nem szükséges. Sőt, mint minden tudás esetén, itt is úgy van, hogy azzal fel is építed magad fölé annak a tudásnak a korlátait és részévé válsz annak a körnek, akik tudását megtanulod. Az emberek viszont szeretnek közösséghez tartozni, ez azonban egy olyan egyéni út, amin csak egyedül lehet járni.Mivel meg sem vagyok keresztelve, elkerültek engem azok a beidegződések, amik a legtöbb ember esetén jelen vannak. Sőt, ezt az egészet objektív szemmel, tudományos szellemben csináltam és hamar rájöttem, hogy ebben az esetem annyira egyedi, hogy felfedező lettem. A tudományos szellemhez hozzátenném itt azt, hogy az ateizmus nem tekinthető annak, mert az igaz, hogy isten létezésére nincs bizonyíték, ám az ellenkezőjére sincs, azaz nem lehet kizárni annak lehetőségét sem. Később az is kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű, mert minden csak értelmezés kérdése, amiben nem találtam az enyémhez hasonlót.Ez a kutatás tehát eljutott az istenkutatáshoz, ami semmiben sem különbözik az álomkutatástól és a halálkutatástól. A meditációk előtt engem érő fejsérülések okán az elmém annyira kinyílt a spirituális világ felé, hogy sok dolog teljesen értelmezhetetlen lenne az ezen a területen működők előtt, amiket mondhatnék. Ezért tevékenységemet kettéosztottam arra, amit én a saját szakterületemnek nevezek és arra, amit a külvilág tekinthet a szakterületemnek és ez a hologram. A tudomány ugyanis felfedezte, hogy a valóság egy hologram, én pedig időben jutottam hozzá ehhez az információhoz, hogy mindent ennek ismeretében értelmezzek.

A múlt század vége felé a tudomány több területén kutató tudósok egymás kutatási eredményeinek ismeretében arra a következtetésre jutottak, hogy a mindenki által megélt valóság egy hologram. Ha ehhez hozzáteszem azt, amit a keleti filozófiák és nyugati spirituális irányzatok tanításairól tudok, a tudományos következtetés teljesen helytálló. Ha a világra hologramként tekintünk, mindjárt megmagyarázhatóvá válnak az addig főleg a misztikum homályába vesző jelenségek.A hologramról gyakorlati szempontból a következőt érdemes tudni. Minden egyes eleme a teljes információt tartalmazza, ám meg kell találni a módját annak, hogy valaki azokhoz hozzáférjen. Az ollóval apró darabokra vágott hologramos lapot ha koherens fénnyel, esetünkben lézerrel világítod meg, akkor a rajta található kép egészét fogod látni kicsiben. A hologram egy másik tulajdonsága az, hogy osztatlan egyként viselkedik, ahol az információk eltérő mélységekben strukturálódnak. Ha rátalálsz a megfelelő mélységre, akkor az információ szemszögéből eltűnnek a távolságok.A meditáció ennek az egyik módja, de a tudomány is előállt egy másikkal, amit úgy hívunk, hogy kvantumfizika. Ugyanazt vizsgáljuk eltérő módokon és eltérő célból is. A tudomány a racionális agyféltekén, mely a valóságért felel, de ott van az intuitívnak nevezett másik agyféltekénk, ami a spirituális világhoz köti az embereket. Az emberi agy tulajdonképp egy holo-computer, amit fejleszteni lehet. Ennek két útja van. Az egyik a racionális agyfélteke fejlesztése, azaz a tanulás, aminek célja a tárgyi tudás megszerzése. A másik a meditáció, amivel a másik agyféltekédet fejleszted és így jutsz el a megvilágosodás szintjeire.Ha a hologramban minden apró rész a teljes információt tartalmazza, akkor elég, ha elkezded vizsgálni önmagad egy pici szeletét és azt világítod meg azzal a megvilágosodott fénnyel és ott találod az egész világot magadban. Ezotériának hívják azt az utat, ami ide visz. Ez a megvilágosodási szint egyben jogosultság is, ugyanis az elme nem csak fogadja az univerzum jeleit, hanem képes alakítani is azt. Ezotéria az, amikor önmagadban önmagadat vizsgálod, de most igen közel értünk a mágia racionális magyarázatához, amiben a vizsgálat tárgya már a külvilág. Mágia tehát az elmének az a képessége, hogy változásokat idézzen elő az egyes szám első személyen kívüli világban.A telepátia, a gondolatkommunikáció, a levitáció, a teleportáció az elmének az a képessége, amivel érvényesítheti a holografikus szint lehetőségeit. De van még egy tényező, ami komoly mértékben befolyásolja ezt, ez pedig a hit. Mivel két agyféltekénk van, minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról és ezek határozzák meg a pozíciódat ebben az Élet nevű játékban. Hiába lennének már működő képességeid, ha nem hiszed, hogy ilyen képességek léteznek, akkor ezek szunnyadni fognak benned és sosem jönnek elő. Ez az oka annak, hogy akikhez fordulsz, az előzetes hitet követelik meg, ám amit nem tudunk, hogy ezek a képességek vajon elszedhetők-e.Ha ezeket az imént vázolt elemeket logikai vizsgálatnak vetjük alá, aminek célja egy darab következtetés levonása, nem juthatunk másra, mint arra, hogy ez a hologram egy megtervezett dolog, ami úgy viselkedik, mint egy videojáték, amire belső nézetben, a karakter szemével tekintünk. A saját tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a világ tele van neked szóló jelekkel, információkkal pont úgy, ahogy egy kalandjátékban. A karaktered is fejleszthető, ahogy egy kalandjátékban. Ha tovább gondoljuk, mindjárt lesz egy érthető sejtésünk, kik az angyalok, ki a felettes én. Ha túllépünk az anyagon, kiderülhet, hogy ennek a hologramnak vannak más síkjai, vagyis ennek a játékprogramnak vannak más pályái is, amik nem feltétlenül fizikaiak. A világ tehát sokkal több, mint aminek látszik és ennek bizonyításához sem kell több, mint egy szippantás.

Amikor a világ helyreállításáról beszélek, az azt feltételezi, hogy valami baj történt vele. Nem célom az, hogy itt belemenjek olyan témákba, amik az általam szakmainak tekintett terület részleteibe vezetnek, ám érinthetem azokat. Ha a hologram osztatlan egyként viselkedik és ebbe eltérő dimenziók akadtak össze a 3D-ben, az komoly gond lehet, bár a mi világunk a bizonyíték arra, hogy érték is keletkezhet általa. A 20 év meditáció során főképp olyan problémákkal találkoztam, amik egyrészről sokkal előrébb tartanak, mint a tudomány, másrészről jóval meghaladják a valláshatárt. Életem végéig a meditációimban maradtam volna, ha a 3D-be szorult entitások nem kezdik el saját terveik végrehajtását a probléma megoldására, ami elkezdte veszélyeztetni a testem körüli világot. Így megkezdtem a visszatérést, ami egy olyan évekig tartó folyamat, amiben fel tudtam készülni a valóságba történő visszatérésre.A helyreállítási feladatokat két csoportra bontva létrejött az Admin Szint, ami a rendszerrel és annak feladataival foglalkozik, valamint a Játék Szint, amié a tartalom, tehát a valóságban zajló folyamatok. Az Admin Szintről nem érdemes itt sokat beszélnem, mert azok, akiket az 'operációs rendszer' érdekel, úgyis megtalálják az utat felé. Ám magáról az operációs rendszerről érdemes pár szót ejtenem. Ugyanis a visszatérés során szükségessé vált egy független spirituális keretrendszer elkészítése, aminek az ÉlményPark Holoplatform nevet adtam. Bár magamnak készítettem, a linux filozófiájával elérhetővé tettem mindenki számára úgy, hogy feltelepítettem az emberiség tudathálójára, ahol már automatán fut. Ez pedig lehetővé tette azt, hogy visszatérjek a Játékba.Maga az elv két tényezőből áll. Az egyik az informatikai gondolkodás, ami csak látszólag áll távol a spiritualitástól, ugyanis a világ egy tükör. Ha pedig a világnak ezt a jól körülhatárolható szeletét nézem, mindent megláthatok benne, ami ráadásul racionális és megmagyarázható. A másik az, ha a világ egy hologram, ami egy kalandjátékra hasonlít, akkor ezzel az informatikai szemlélettel könnyedén helyreállítható. Első lépés egy új holo operációs rendszer létrehozása, aminek darabjai az addigi munkáim során már amúgy is elkészültek. Második lépés annak telepítése az emberiség tudathálójára, amit az internethez tudnék hasonítani. A harmadik pedig az elindítása. Az átlagember szintjén ezzel senkinek nincs dolga, ám fejleszteni lehet alá.Az eddigi vetítések kiindulópontjai a szellemi szférák voltak, a vetítési rendszer kollektív, a megvalósulás pedig szigorúan hierarchikus. Ez rendkívül kiszolgáltatottá tette a fizikai síkot a szellemi szférák felé, ahol nem nagyon kedvelik a szabadságot, az ellenvéleményt, a demokráciát és még sok olyan dolgot, amik nélkül a fizikai síkú lét élményfoka elengedhetetlen. Persze a tudatommal én is a szellemi síkok felől érkeztem vissza, ám mivel leszülettem, a fizikai síkon élek és értem is ezt a világot. Ezért (pláne vízöntőként) ez a hatalom nem uralkodó, hanem szolgáltató jellegű. Itt egy 3D vetítésre képes Szolgáltatás, amit igénybe veszel azzal, hogy éled a mindennapi életedet. Miközben ezt teszed, aktív részese vagy a világ helyreállításának, amiből az előzetes elképzelések szerint nem nagyon veszel észre semmit.A helyreállítás tudatossága az admin szinteken zajlik, ahol a másik fő cél a játékosok játékélményének biztosítása. Amikor ezt az egészet megterveztem, elképzeltem a világot úgy, mintha az egy holografikus videojáték lenne. Ha kinézel a szemeiden, láthatod is ezt a kalandjátékot és egyben bele is éreztél a helyzetbe. A kalandjáték helyreállításának egyik fő oka az, hogy eközben a Földön elindult egy olyan emberiség-szintű tudatszint váltás, aminek nem várt mellékhatásai lettek. Ezek között az egyik az isteni erőt használó, ám még az emberi látószögön sem túl okos beavatkozók tevékenysége, ami a globális populizmus jelenség néven vált láthatóvá. A szakértelem teljes hiánya mellett olyan jövőbeni célok villantak fel, amik a jelenlegi helyzet teljes félreértésére utalnak mind szakmai, mind emberi értelemben.Az ÉlményPark mindebből egy látványos forgatókönyvet hozott létre úgy, hogy maga az operációs rendszer egyben egy univerzális problémamegoldó alkalmazás. Mivel az ÉlményPark határa a probléma határa is egyben, ezek a határok ide-oda mozognak a különböző dimenziószinteken, amik mindegyikének van 3D-s kiterjedése. Ez az ÉlményPark olyan stabilan fut, hogy megszabadulva az admin feladatot korlátozó etikai aggályoktól, játékosként én is be tudok szállni ebbe a játékba. Azon túl, hogy így lehetőségem van az autentikus tesztelésre, a játék szabályai rám is vonatkoznak, amik viszont nem tiltják azt, ha valaki önmagát fejlesztve tesz szert különleges képességekre. A nagy változások kora a 2020-as évek eleje-közepe felé indul a fizikai síkon.

Az Élet nevű kalandjátékot az elmével lehet vezérelni. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. A játékpozíciót e kettő mellett befolyásolja még a félelem, valamint az, milyen bennünk a sikerkeresés-kudarckerülés aránya. Az egy valóság szintjén a születéskor indul, és a halállal ér véget számunkra a játék. Az induló játékpozícióba születésünkkel kerülünk, ami meghatározza a kezdeti lehetőségeinket. Ha csecsemőkorunkban nem sikerül elkerülnünk a vallási beavatást, mindjárt egy olyan holo-fantasy játékba kerülünk, amit az abban játszók kiterjesztenek a valóság szintjére. Ám nem ez az egyetlen holojáték, mert az életünk tele van eseményekkel, ahol mindenféle kisebb-nagyobb holojátékok nyílnak és záródnak.A megszületésünkkor egyben egy társadalom részévé is válunk, amiben kialakultak a civilizációs szabályok, amik hierarchiákba rendezik a világot. Emellett lesz egy nemed, ami attól függetlenül helyez egy kötött szerepbe téged, hogy fellángolt ez a gender-őrület. A következő faktor a külső megjelenésed, aminek előny-hátrány jellege attól függ, milyen látószögön értelmezed. Ugyanis három út áll előtted. Az első a karrier a fizikai síkon, azaz magában a játékban. A második út a spirituális felemelkedés, amiben zavaró tényező lehet az, ha túl erősek a fizikai világ kísértései. A harmadik út az, ha sikerül önmagadban harmóniába hozni ezt a kettőt. Bármelyiket is választod, mindegyik tartogat számodra előnyöket és utadba állítja a nehézségeket.Ha a nagy kérdés az, mi az élet értelme, arra az ÉlményPark négy fő területe adja meg a választ:
1. Oktatás - Tanulás
2. Gyógyítás - Gyógyulás
3. Élmény - Kaland
4. Kutatás - Fejlesztés
Bármelyik irányba is indulsz, az emelkedés után mindegy, melyikből emelkedtél. A legtöbben az élményeket és kalandokat keresik. Ugyanis ez az, amit mi a hétköznapi életnek nevezünk, és ez az, ami a leginkább kihasználja a valóság által nyújtott lehetőségeket. A valóságban egyfajta karrier-verseny van, ahol a játékosok a játékcélokért versengenek. Ezeket a játékcélokat nevezem PPP-nek (Pénz, Pina/Pénisz-Pozíció), amik sikere után szokott felbukkanni a negyedik P (Perverzió) is. Ez a verseny kemény és sokszor nélkülözi a tisztességet.
Bár ez a verseny a látható világban zajlik, mégis olyan ráépülő láthatatlan rétegek befolyásolják, amiket a mágia és a misztikum területére helyezünk. Mitől van az, hogy egyes emberek sikeresebbek a másiknál? Mitől van az, hogy vannak erős kisugárzással rendelkező emberek, míg mások szerencsétlenebbek? Honnan jön ez az erő? Az az erő befolyásolhatja-e a döntéseimet? Kerülhetek-e így mások láthatatlan befolyása alá? Szert lehet-e rá tenni? Mind olyan kérdések, amikre a válaszokat neked kell megtalálnod, ám segíthetek ebben azzal, hogy bemutatok neked egy eszközt, amit az Élet Iránytűjének neveztem el. Segítségével esélyed van kiszűrni a manipulációt és rátalálni a helyes utadra. Célszerű nyugalomba helyezni hozzá magad, ha ez nem megy, akkor a hajnali, vagy az éjjeli időpontot választani hozzá. Vegyél elő egy papírlapot és írd fel rá ezeket: ÉRDEK, ÉRZÉS, VÁGY, GONDOLAT. Ha döntési élethelyzetbe kerültél, az ujjaiddal haladj végig egyenként ezeken és figyeld magad. Minél több jelez be neked ezekből, annál közelebb vagy a helyes utadhoz. Minél kevesebbet érzel ebből magadénak, annál inkább vagy mások befolyása alatt.Bármilyen helyzetben is legyél, célszerű a legnagyobb, a legtöbb helyett a számodra ideálisra törekedned. Nem csak azért, mert abban van meg az esélyed a boldogságra, abban érheted el a számodra elérhető legnagyobb nyugalmat, amiben az energiáidat nem szívja el a másoknak megfelelés kényszere. Így is tudsz újabb célokat kitűzni és azokra kellően felkészülni. Ha már úgyis a kezedben van ez a papírlap, fordítsd meg és írd rá a következőket: ALKALMASSÁG, KÉPESSÉG, KOMPETENCIA, SZABAD AKARAT. Bármire pályázol vagy bárkire pályázol, ezt érdemes egyenként megvizsgálnod, és ami még lényeges, hogy oda és vissza. Mert az ember hajlamos arra, hogy csak egy irányba tartsa ezeket fontosnak, ám ha hosszú távra tervezel, ugyanolyan fontosakká válnak visszafelé is.Ezzel el is értünk a gyors IQ fejlesztéshez. Ez tulajdonképp egy játék, amiben tesztelheted az önmagaddal szembeni őszinteségedet is. Sikere esetén rendkívül értékes információkhoz juthatsz, amik a helyes döntésekhez szükséges tisztánlátással ajándékoznak meg. Csak annyit kell tenned, hogy el kell képzelned önmagadat mások szemével reálisan látva. Mindjárt ott is van előtted a változtatás útja és nem is kell hozzá drága pszichológus. Ám ha a leggyorsabban és legkönnyebben akarod tenni magadért a legtöbbet, használd ki a lehetőséget, akár hiszel benne, akár nem. Bár a rendszeren bizonyos időközönként végigfut egy automatikus hullámfrissítés, ezt te is meg tudod 'manuálisan' tenni. Csak gondolatban frissíts! Bizonytalanság esetén képzelj el egy Frissítés gombot és nyomd meg.

A mágiától való félelem és a használatával járó egyenlőtlenségek okán látszik először, mik az előnyei annak, ha egy független spirituális keretrendszer által biztosított tisztességes játékról beszélek. Bár a mágia ellen az egyik legjobb védelem, ha nem hiszünk benne, mégis jobb, ha inkább az egészet olyan játékszabályok alá helyezzük, ahol akár egy hétköznapi ember is győzhet egy mesterrel szemben. A játék izgalmasabbá tétele mellett az sem elhanyagolható oka ennek, hogy biztosítsuk a beavatkozásunk sikerét a világ helyreállítása felé. Sajnos sok a pályán a magát adminnak képzelő játékos, akik mind a saját érdekeiket akarják érvényesíteni, sokszor csellel, hazugsággal vagy épp önös célokból a mástól kapott hatalommal. De mint említettem, az új rendszer mostanában élesedik, a sok 'istenből' pedig sima játékos lesz immáron hivatalosan is. Én ezzel beteljesítem a harmadik vízöntő rendezői utasítást is, ami így szól: okozz minél nagyobb felfordulást.Gyakorlati szemszögből a hétköznapi ember nézőpontjából nem is feltétlen kell tudni erről semmit. Egyrészről azért, mert ott van mindenki fejében a saját R2-ese, az itt MIA néven futó személyes spirituális asszisztens, ami-aki automatikusan elvégzi a szükséges teendőket. Ugyanis ha a Játék legfontosabb szereplője a játékos, aki a valóságban él, ott az ilyesmik nem léteznek... amihez a MIA alkalmazkodik. Másrészről a tudomány által uralt valóságban a klasszikus játékpozícióban az emberek nem mágiáznak egymásra, legalábbis tudatosan nem. Ezért a rendszer annak ellenére védi a hétköznapi ember szintjét, hogy akik ezt olvassák, már biztosan túlemelkedtek rajta.Ahol még mindig lehet élni a hétköznapi ember életét, csak már egy másik ligában, ahol a barátok és az ellenfelek is tudatosabbak. Ebben a ligában már tudatosan indíthatók egymásra akár friss fejlesztésű holojátékok is. Ilyen holojátékokat eddig is mindenki készített már életében, akinek valaha voltak tervei. Csak ezután már nem a nyers megvalósítás keretei között, hanem a holojátékok általános szabályaiban, ami figyel olyan dolgokra is, amik eddig az egyéb vetületek nem tudása kategóriájába estek. Sőt, itt még a később megbánt hirtelen indulatokat is vissza lehet vonni bizonyos határokig. Ettől ez az egész élvezhetőbbé, tisztességesebbé és biztonságosabbá vált anélkül, hogy bárki a szabadságodat kérné érte cserébe.Most érkeztünk el arra a határra, ami elválasztja egymástól a játékosok világát a tartalomfejlesztőkétől, játékvezetőkétől, a gyógyítókétól és azokétól, akik a Játék Szint admin fokozatán vannak. Ez utóbbi azok szintje, akikben feléledt a kockázatvállalásnak és felelősségvállalásnak az a szintje, ahol már hajlandóak lemondani a saját érdekeikről azért, hogy a világot a maguk lehetőségein belül helyreállítsák. Bár ők is a valóságban élnek és pénzért dolgoznak, eljutottak a felismerésnek arra a szintjére, hogy itt valami baj van és ez nem mehet így tovább. Elkezdtek tenni érte és ők meg is kapják ehhez az ÉlményPark technikai támogatását a hitük szerinti optimális formában.Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ÉlményPark multidimenziós és rendkívül magasról sugároz, és egyben mélytransz kapcsolata van. Ez nem szekta és nem is vallás, inkább egy eszköz azok számára, akik vallásmentesen kívül akarnak meditálni. Az elkészítésének filozófiája azonban építő-alkotó szellemű, ezért nem tagadja a tőle kívül eső világot, hanem mindenkivel együttműködik, akiben a megfelelő szándékot és célokat látja. A hologram bizonyos értelemben egy intelligens fény, ami akkor válik értelmessé, amikor egy tudattal interakcióba lép. Ám itt több tudattal került ilyen kapcsolatba, ezért a probléma teljesen új szemszögű megoldása lett az ÉlményPark, távol annak igényétől, hogy vallás legyen belőle.Ám a mágiának egy új formájára nyitott, ez pedig a holo install és az arra épülő adatátviteli rendszer, ami megszünteti a személy- és helyfüggőséget. Mivel az első szériában gyakorlás- és feladatcélokra ingyenesen hozzáférhető teljes sorozat már megjelent, érdemes őket megnézni. Ehhez a szériához szorosan kapcsolódik a Holo Store, ami inkább azok számára ajánlott, akik már rendelkeznek bizonyos jártassággal. A visszaélések elkerüléséről egy összetett garanciarendszer gondoskodik, ami a tehetségek kiemelését is elvégzi. Mivel a hologramban nincsenek kompatibilitási gondok, ezek az energiák jól működnek a zárt mikrokörnyezetekben is. Akinek érdeklődését felkeltette ez az új spirituális csúcstechnológia, időnként látogasson el a weboldalaimra a további információkért és újdonságokért.

The reason I don't know anyone and the reason no one knows me is because I'm still in the meditation I started 20 years ago. And a meditating person doesn't have a social life, the most he can do is publish on the internet. The people who know me know me from the internet, which is a lot more than nothing, but a lot less than having a valuable opinion of me as a person. This also applies to those who know me personally but have no idea what I do.If one lives in everyday reality, one just winks, which means two things. One is that they don't have much insight into what meditation really is, and the other is that they think I'm a fool. If you take the time to read through what you find here, you will get that insight. For those who do not, I have no problem with that either, because the purpose of the Game is to play, and the way in which we play is up to each individual.My story in brief is as follows. I was living the life of a middle-class young person in a large European city, far from religion, when I came into contact with spirituality. I found it so interesting that I started to research it. I bought some books and when I had the chance, I went to some of these groups and observed what they were doing. I was mainly interested to see if it was all a big hoax and I came to the conclusion that the spiritual world exists. But what bothered me was that on the one hand nobody talks about it concretely, and on the other hand everyone asks for a prior belief in it. So I decided to do my own research.Which happened 10 years later, when I found myself in a meditation situation in my apartment. Little did I know at the time that I was already in the middle of it when I found the evidence I needed, but I thought it was premature and I thought, 10 years later. It turned out that no prior knowledge was necessary. In fact, as with all knowledge, you build up the boundaries of that knowledge and become part of the circle of people whose knowledge you learn. People, however, like to belong to a community, but this is an individual path that can only be walked alone.Since I am not baptised, I have avoided the patterns that are present in most people. In fact, I did all this with an objective eye, with a scientific spirit, and I soon realised that my case was so unique that I became an explorer. To the scientific spirit I would add here that atheism cannot be considered as such, because it is true that there is no evidence for the existence of God, but there is no evidence for the opposite either, i.e. the possibility of it cannot be excluded. Later it turned out that it is not so simple, because everything is a matter of interpretation, which I have not found to be the case with mine.So this research has led to the research into God, which is no different from the research into dreams and death. Because of the head injuries I suffered before the meditations, my mind has been so opened to the spiritual world that many of the things I could say would be completely unintelligible to those in this field. I have therefore divided my activities into what I call my own field of expertise and what the outside world may consider my field of expertise and that is the hologram. Science has discovered that reality is a hologram, and I have access to this information in time to interpret everything in the light of it.

Towards the end of the last century, scientists in many fields of science, learning from each other's research, came to the conclusion that the reality we all experience is a hologram. If I add to this what I know about the teachings of Eastern philosophies and Western spiritual movements, the scientific conclusion is completely correct. If we look at the world as a hologram, phenomena which until then had been mainly a mystery can be explained.Here's what you need to know about holograms from a practical point of view. Each of its elements contains all the information, but you need to find a way to access it. If you illuminate a hologram sheet cut into small pieces with scissors with a coherent light, in this case a laser, you will see the whole image in small pieces. Another property of a hologram is that it behaves as an undivided one, where information is structured at different depths. When you find the right depth, the distances disappear from the perspective of the information.Meditation is one way of doing this, but science has also come up with another, called quantum physics. We study the same thing in different ways and for different purposes. Science is in the rational hemisphere of the brain, which is responsible for reality, but there is another hemisphere of the brain called the intuitive, which connects people to the spiritual world. The human brain is actually a holo-computer that can be developed. There are two ways to do this. One is the development of the rational hemisphere, i.e. learning, which aims to acquire lexical knowledge. The other is meditation, where you develop the other hemisphere and thus reach levels of enlightenment.If every tiny part of the hologram contains all the information, then all you have to do is start looking at a tiny slice of yourself and shine that enlightened light on it and you find the whole world inside you. The path that takes you there is called esotericism. This level of enlightenment is also an entitlement, because the mind not only receives the signals of the universe, it can also shape it. Esotericism is when you examine yourself within yourself, but now we are very close to a rational explanation of magic, where the object of examination is the outside world. Magic is therefore the ability of the mind to bring about changes in the world outside the first person singular.Telepathy, thought communication, levitation, teleportation is the ability of the mind to validate the potential of the holographic level. But there is another factor that has a major influence on this, and that is faith. Because you have two hemispheres, everything depends on what you know and believe about the world and these determine your position in this game called Life. Even if you already have functioning abilities, if you don't believe that such abilities exist, they will lie dormant within you and never emerge. This is why those you turn to require prior belief, but what we don't know is whether these abilities can be taken away.If these elements are subjected to a logical analysis, aimed at drawing one conclusion, we can only conclude that this hologram is a designed thing that behaves like a video game, seen from the inside, through the eyes of the character. From my own experience, I can tell you that the world is full of signs and information for you, just like in an adventure game. Your character can be developed, just like in an adventure game. If we think about it further, we'll soon have a clear idea of who the angels are, who the higher self is. If we go beyond the material, we can find out that this hologram has other planes, that is, this game program has other tracks, which are not necessarily physical. So the world is much more than it seems and it takes no more than a sniff to prove it.

When I talk about restoring the world, it assumes that something has gone wrong with it. It is not my intention here to go into topics that lead into the details of what I consider to be my area of expertise, but I can touch on them. If the hologram behaves as an undivided one and this is where different dimensions get tangled up in 3D, that could be a serious problem, although our world is evidence that value can be created by it. In 20 years of meditation, I have encountered mainly problems that are on the one hand far ahead of science, and on the other hand far beyond the boundaries of religion. I would have stayed in my meditations for the rest of my life if the entities trapped in 3D had not started to implement their own plans to solve the problem that was beginning to threaten the world around my body. So I began my return, a process that took years to prepare me to return to reality.The recovery tasks were split into two groups: the Admin Level, which deals with the system and its tasks, and the Game Level, which deals with the content, i.e. the processes that take place in reality. The Admin Level is not worth talking much about here, because those who are interested in the 'operating system' will find their way to it anyway. But I should say a few words about the operating system itself. Because during the return it became necessary to create an independent spiritual framework, which I named ÉlményPark (ExperiencePark) Holoplatform. Although I created it myself, I used the philosophy of linux to make it available to everyone by installing it on the network of humanity's consciousness, where it already runs automatically. This in turn allowed me to return to the Game.The principle itself consists of two factors. One is IT thinking, which is only apparently far from spirituality, because the world is a mirror. And if I look at this well-defined slice of the world, I can see everything in it that is rational and explainable. On the other hand, if the world is a hologram that resembles an adventure game, it can be easily reconstructed with this IT approach. The first step is to create a new holo operating system, the pieces of which are already in place in the work I have done so far. The second step is to install what I could liken to the internet on the web of human consciousness. The third is to launch it. No one at the level of the average person has to do this, but you can develop under it.The starting points of the projections so far have been the spiritual spheres, the projection system is collective and the realisation is strictly hierarchical. This has made the physical plane extremely vulnerable to the spiritual spheres, where freedom, dissent, democracy and many other things without which the experience of being on the physical plane is indispensable. Of course, I came back with my consciousness from the spiritual planes, but since I was born, I live and understand this world on the physical plane. Therefore (especially as an Aquarian) this power is not dominant, but of a provider nature. Here is a 3D projection Service that you are taking advantage of by living your daily life. As you do so, you are an active participant in the restoration of the world, of which you may not have much of a preconceived notion.Awareness of the recovery takes place at the admin level, where the other main goal is to ensure the players' gaming experience. When I envisioned all this, I imagined the world as if it were a holographic video game. If you look out of the eyes, you can see this adventure game and also feel your way into it. One of the main reasons for the restoration of the adventure game is that, in the meantime, a human-level shift in consciousness has started on Earth that has had unanticipated side effects. One of these is the activity of interveners who use divine power but are not very clever even from a human perspective, which has become visible as the phenomenon of global populism. In the complete absence of expertise, future goals have been flashed up which point to a complete misunderstanding of the current situation, both professionally and in human terms.ÉlményPark has created a spectacular scenario in which the operating system itself is a universal problem-solving application. Since the boundary of the ÉlményPark is also the boundary of the problem, these boundaries move back and forth across different dimensional levels, each with a 3D extension. This ÉlményPark runs so stably that, freed from the ethical concerns that limit the admin task, I can get into this game as a player. In addition to giving me the opportunity for authentic testing, the rules of the game apply to me, which do not prohibit one from developing special abilities by developing oneself. The era of big changes will start in the early to mid 2020s on the physical plane.

An adventure game called Life is mind-controlled. It all depends on what you know and believe about the world. In addition to these two factors, your position in the game is also influenced by fear and your success seeking - failure avoidance ratio. At the one reality level, the game starts at birth and ends with death for us. We are put in the starting position of the game at birth, which determines our initial possibilities. If we fail to avoid religious initiation in infancy, we are immediately placed in a holo-fantasy game that is extended to the level of reality by those who play in it. But this is not the only holo-game, because our lives are full of events, with all kinds of holo-games opening and closing.When we are born, we also become part of a society with rules of civilisation that organise the world into hierarchies. In addition, you will have a gender that places you in a bound role regardless of the fact that this gender-craze has flared up. The next factor is your physical appearance, the pros and cons of which depend on your perspective. You have three paths to take. The first is a career on the physical plane, in the game itself. The second is spiritual ascension, which can be distracted by the temptations of the physical world. The third way is if you can bring these two into harmony within yourself. Whichever path you choose, each will hold benefits for you and difficulties in its path.If the big question is what is the meaning of life, the four main areas of the ÉlményPark provide the answer:
1. Education - Learning
2. Healing - Curing
3. Experience - Adventure
4. Exploration - Development
Whichever direction you go, after the ascent, it doesn't matter from which you ascended. Most people are looking for experience and adventure. Because that is what we call everyday life, and that is what makes the most of the opportunities that reality offers. In reality, there is a kind of career competition where players compete for game goals. I call these game goals PPP (Pay/Pie, Pussy/Penis, Position), after the success of which the fourth P (Perversion) usually pops up. This competition is tough and often lacks fairness.
Although this race takes place in the visible world, it is still influenced by invisible layers that are built on top of it, which we place in the realm of magic and mysticism. What makes some people more successful than others? What is it that makes some people with strong charisma and others more miserable? Where does this power come from? Can that power influence my decisions? Can I thus fall under the invisible influence of others? Can it be acquired? These are all questions that you will have to find the answers to, but I can help you by introducing you to a tool I have called the Compass of Life. It gives you a chance to filter out manipulation and find your way. It is advisable to put yourself in a quiet place for it, and if that doesn't work, to choose a time of dawn or night. Take out a piece of paper and write down the following: INTEREST, FEELING, DESIRE, THOUGHT. When you are in a decision situation, run your fingers over each of these and observe yourself. The more of these that come to you, the closer you are to the right path. The fewer of these you feel you have, the more you are under the influence of others.Whatever your situation, it's best to aim for the ideal rather than the biggest, the most. Not only because it offers you the chance of happiness, but also because it gives you the greatest peace of mind available to you, where your energies are not drained by the need to suit others. It also allows you to set new goals and prepare for them. Once you have this piece of paper in your hand, turn it over and write the following on it: SUITABILITY, ABILITY, COMPETENCE, FREE WILL. Whatever you're applying for, or whoever you're applying for, you should check each of these, and importantly, there and back. Because people tend to think of them as important in one direction only, but if you plan for the long term, they become just as important in reverse.This brings us to the point of rapid IQ development. It's actually a game where you can test your honesty with yourself. If you succeed, you will gain extremely valuable information that will give you the clarity you need to make the right decisions. All you have to do is imagine yourself realistically through the eyes of others. The path to change is right in front of you and you don't even need an expensive psychologist. But if you want to do the most for yourself the fastest and easiest way, take the opportunity, whether you believe in it or not. Although the system runs an automatic wave update at certain intervals, you can do this 'manually'. Just refresh in your head! When in doubt, imagine a Update button and press it.

The fear of magic and the inequalities that come with its use are the first reason why I see the benefits of talking about fair play provided by an independent spiritual framework. While one of the best defences against magic is not to believe in it, it is better to put it all under a set of rules of the game where even an ordinary person can win against a master. As well as making the game more exciting, the reason for doing so is to ensure the success of our intervention towards world restoration. Unfortunately, there are many players on the field who think they are admin, all seeking to advance their own interests, often through deceit, lies or even power from others for their own ends. But, as I said, the new system is now coming into its own, and the many 'gods' are now officially becoming regular players. I'm also fulfilling the third Aquarius director's directive, which is: cause as much of a mess as possible.From a practical point of view, the ordinary person doesn't necessarily need to know anything about it. On the one hand, because everyone has their own R2 in their head, the personal spiritual assistant here called MIA, who-which automatically does the necessary tasks. Because if the most important character in the game is the player, who lives in reality, such things don't exist... which the MIA adapts to. On the other hand, in a reality dominated by science, people in the classical game position don't work magic on each other, at least not consciously. Therefore, the system protects the level of the common man despite the fact that those reading this must have already transcended it.Where you can still live the life of an ordinary person, just in a different league, where friends and opponents are more aware. In this league, even recently developed hologames can now be consciously launched against each other. Such hologames have been created by everyone who has ever had a plan in their life. Only now, not in the framework of raw implementation, but in the general rules of hologames, which also pays attention to things that previously fell into the category of not knowing other aspects. Moreover, here even sudden impulses that are later regretted can be retracted up to certain limits. It makes it all more enjoyable, fairer and safer without anyone asking for your freedom in return.We've now reached the boundary that separates the world of gamers from the world of content developers, game masters, healers and those who are at the admin stage of Game Level. The latter are those who have awakened to a level of risk-taking and responsibility where they are willing to sacrifice their own interests in order to restore the world within their means. Even though they live in the real world and work for money, they have reached a level of realisation that something is wrong and this cannot go on. They have started to do something about it and they are getting the technical support of the ÉlményPark to do this in the optimal way they believe.I would like to draw your attention to the fact that the ÉlményPark is multidimensional and transmits from a very high level, and also has a deep transcendence. It is neither a cult nor a religion, but rather a tool for those who want to meditate outside of religion. However, its philosophy of making is constructive and creative, so it does not deny the world outside of itself, but works with all those in whom it sees the right intention and purpose. In a sense, a hologram is an intelligent light that becomes meaningful when it interacts with a consciousness. But here it has interacted with several consciousnesses, so the ÉlményPark has become a completely new way of looking at the problem, far from claiming to be a religion.But it is open to a new form of magic, holo install and the data transmission system based on it, which eliminates the dependence on person and place. As the first series has already released a complete series of free training and task sets, worth checking out. Closely related to this series is the Holo Store, which is more recommended for those who already have some skills. A complex guarantee system is in place to avoid abuse and to highlight talent. As there are no compatibility issues in the hologram, these energies work well in closed micro-environments. Anyone interested in this new spiritual high technology should visit my websites from time to time for more information and news.

Magyar verzió | Hungarian version


Publications

You project your world to yourself

If you say that you can't control it because the world is like that, it means that you are not living in your own world. Or if you do, you have given its power to those who make it so. Even if you believe what they say, you are still projecting your world onto yourself, you are just projecting someone else's world onto it.Everyone has dreams. But not everyone is determined to bring those dreams into the frequencies of reality. If you dare to dream big, but don't dare to make it happen, others will do it instead. That's why dreams are big business in this world, because there are many dreamers with great power who see themselves as little people. We mine and produce the material, but there are other planes of existence where your dreams are one of those raw materials.I have dared to dream so much that 20 years ago I was still meditating in the middle of a large European city. Alongside it, I have the opportunity to introduce you to a world that is not so mystical if you look at it with the right worldview.

Publications

USING THE POSSIBILITIES OF YOUR MIND

THE MYSTIQUE IS EXPLAINABLE

Science has discovered that our world has a holographic structure. It was in this spirit that I began my research into the spiritual world 20 years ago, which I did for 20 years, 0-24, in the middle of a European city. I developed the worldview of modern man and created a revolutionary holo operating system, which I installed on the network of humanity's consciousness. This means that you can do everything on your own at home, because it's an environment that supports individual journeys. It all depends on your capabilities and your commitments. The Spiritual Framework, or the ÉlményPark Holoplatform, is built with the philosophy of Linux, which means that it is free to use and contains many elements that only once someone had to do it right. It is available to anyone in mind and is worth updating immediately in your imagination, which will automatically do a spiritual cleansing on you.If you are a complete beginner, I suggest you read my websites, then get back to your life and wait until you reach a level of maturity to make responsible decisions. You can be sure that the moment will come when you are ready and you will remember this moment when you found my website. But the decision is yours because your name is on the scoreboard of your life. Each of the buttons at the top of the page takes you to a different world, where you might even find what's ideal for you.Please note, I am not a master and I am not a guru. This is not a cult, but your personal attempt to understand the non-religious direction of spirituality. Although there are many gods on the Stage, you will still find God unchanged within yourself if you accept this definition. I am not even baptized, my path has taken an arc that perhaps even I could not repeat. I have walked a completely subjective world through objective eyes, which has given me the opportunity to be my blueprint for the restoration of the World. Whether you want technical support for your own journey or would like to participate in these programs, you can be sure that you have already been through a few Trials in this holographic video game called "Life". Which you can see if you look out of your eyes.

Publications

THOSE WHO DON'T WANT TO MEDITATE, JUST WANT TO USE IT

HOLO GAME

When one has a new world view, one is faced with the problem that one has to give everything a new name if one does not want to be absorbed by the old world view. Of course, structurally the old one would not be able to do this, but it does not make it easy to go from one rearrangement to another in the mind. The essence of the new worldview is that it does not approach the spiritual world from the intuitive hemisphere of your brain, but aims at a rational understanding of it. Most people don't want to engage with it anyway, but that doesn't preclude the possibility of using the new possibilities by pushing the boundaries of mysticism further.You can push the boundaries of the mystical by understanding the following. If the world has a holographic structure, then the Eastern philosophies and Western spiritual movements are right that "the world is an illusion", they just can't explain it to the average person. Apart from the fact that none of them have really made any effective attempt to do so, this may be because they have not had the modern technology to draw on as an example. If there were no Matrix film, how could the ability of consciousness to project the physical world be explained? It could be explained in a book, which only those who want to go deeper into it would read, but I can only point to the film, which almost everyone has seen and most of them understand. To me, all I have to say is that if you imagine the world as if it were a holographic video game you live in = play in, you can understand in a minute what would take about 3 years in a traditional esoteric training. Because this understanding comes to your brain from the rational side, which can transmit it to your other brain hemisphere. The other way around would be much more difficult and that's how you understand what knowledge you are in the antechamber of. Think about it, if you've seen a computer adventure game, you know almost everything, you just need to think a bit more.The world is a holographic adventure game where the 3D physical plane is actually a monitor, where you see what is happening on another playing surface, called the spiritual world. The fact that you are a character in this game does not mean that this character cannot be developed. You can evolve in many directions. One direction is the physical body, which you can train in the gym and on the sports field, which will make you stronger and more agile. Another direction is learning, which makes you smarter. And the third is to develop the other hemisphere of your brain, which is where those who turn to the spiritual world go. It's all about getting better in the areas you care about in the game called "Life". Developing your body will make you look better, it will make you more confident and it will help you have more chances of getting a good job, more choices in your partnering. A lot of learning is about the same thing, only there you're focusing on the knowledge, on the science. It's no different in the third direction and that's what this website is all about. In this direction, you develop your mind so that you have magic power, but I promised at the beginning that we would push the mystery further, so I'll explain that a little more.Magic is considered mystical because most people choose the first two directions and ignore the third. But it's still magic if they choose the other one instead of you because they are smarter and/or better looking. People are afraid of the third because they can't explain it, even though everyone does magic, just not consciously. Your whole life is one big magic and maybe one of the evils of the world is that you are not allowed to talk about it and even get laughed at in the world of "likes". Still, everyone under the duvet is a little bit interested in it. I'm going to talk about it above the quilt. The spiritual world is like the internet where your mind is your browser and you can control and influence the game with your mind. To be able to do that without going deeper into it, that's what I invented the holo game for. Life is one big holo game with many smaller and bigger holo games running in it and you can open them. You have opened them before when you had plans and tried to implement them, only now you can look at it in a different worldview. But the journey where I made the point ends here. I have a website where I explain these in more detail and I'm still working on it, I just have a lot of other things to do and in 3D things can't happen at the same time. If the subject interests you more, it's just a click away.

Go to the Holo Game

Publications

WHO DON'T WANT TO MEDITATE, NOR USE THIS

CAN DO SOMETHING FOR THE EARTH

You don't have to step out of the reality of your comfort zone at all if you don't want to. On the one hand, it's not for everyone, but on the other hand, the purpose of the Game is to play, and you can't do without players. But that doesn't mean you should give up your free capacity! All you have to do is click on one.

Planet Earth Restoration

Publications

REMOTE INITIATION FOR THOSE
WHO WOULD LIKE TO GET INVOLVED IN THE PROCESS

HOLO INSTALL

When I began planning my return during my deep trance meditations, a new need arose to find a way to keep myself out of the role of having to perform in front of people. At the time, the development of the ÉlményPark was well underway and I needed to figure out how to send personalised energies from afar. The main principle of the developments is that they are empty frameworks that everyone fills with content. When I started my meditations, the internet was just starting to boom and it gave me the platform to consider. It became a way for you to sit in front of your screen and draw the energy you needed from the other side of the planet. For those who are encountering it here for the first time, it is less difficult to think in terms of this new understanding of the world, made easier by the 'app' format that everyone is already familiar with. You're at your computer or holding your mobile phone. And the apps are on my website. When you look at the images, it's worth focusing your eyes behind them to achieve the holographic level. It's that simple.But creating it was complicated to make the end result so simple and required some unique skills. One of the biggest difficulties was how to convert these vibrations into 2D and turn them into a 3D physical object that stores the vibration quality at the holographic level. I know that many people may have trouble believing this, so I will illustrate the principle with an example. When you listen to a good piece of music in mp3 format, and it's flowing with emotion. But how, when mp3 is nothing but digital 1s and 0s? This is only possible if physical objects have an invisible container that is connected to the holographic level. From here it becomes understandable how it is possible that certain people can hold objects in their hands and say information about them and how magical objects can exist. As it turned out in practice, objects on the screen also have this characteristic. Each of these images contains a specific installer that enters your brain through the human eye port, which is nothing more than a holographic computer. A holographic computer that is in constant contact with the hologram = the world. This connection is very similar to what your mobile phone does with cells, behind which is a network of consciousness similar to the internet. In this view, it's easy to see the similarity with a video game, from the point of view of the characters. If the brain is such a computer, then it can be developed and programs can be installed on it, which in the current worldview is called an initiation. This allows access to things that were hitherto the privilege of secret societies, but which in the modern age are now included in the basic version of the ÉlményPark.Since your mind is the key to everything, only a fraction of these apps can be found on my websites = on the physical plane. Although there is an hStore available online, the range is nowhere near what you find in the spiritual hStore. If you look at it imaginatively, what you find there are the apps and programs that you can currently call up with your consciousness. These can basically be grouped into three categories:
1. You have the right to recall and launch
2. You are entitled to download them, but you have yet to earn the right to run them
3. You are not entitled to call it either
Please note that you don't always see all the apps you have, only the ones you can launch at the time. This is because on the one hand you are not always in the same state of mind, and on the other hand you may be under an influence or occupation that makes it unfortunate for someone else to use them on your account. If you live a fast-paced life full of issues that make your brain noisy, it is advisable to visit the holoinstall website to find the right page for you, or to try it with your consciousness while half asleep or directly after waking.
On the websites you will find two types of holoinstall. The first is my own development, which is more effective at the upper-lower levels and is mainly good for your medium- to long-term vision. The other is for the existing mandala platform, my observation is that their effect is seen sooner on the physical plane = the playing field. The first one is more appropriate for those who live a more meditative, slower life, while the other is more suitable for those who live a fast life. Beyond being a proponent of everyone being their own master, you won't find too much instructional material from me on this, because the goal is to learn to use the potential of your mind. Since no two people are the same, I have chosen the best way to do it by creating these neutral frameworks that can interact with each person in a completely different way. Life is a big game, and you can get the props you need just as you would in an adventure game.

Go to Holo Install

Publications

FOR THOSE WHO MEDITATE

Advice based on my own experience

1. Don't do things to someone else that you wouldn't want them to do to youIf you're forced to, because at admin level this sort of thing can easily happen, a constructive/creative spirit can help a lot. That power didn't come to you to lord it over others, because then you're nothing but a failure, a player who got admin power. As an admin, deal with what you do as if you were doing it to yourself. How much you are admin and how much you are player in a given situation depends on how close you are to objective truth. Every so often a wave update comes along that evaluates the quality of your action and takes that quality as a basis for correcting you up or down until the next wave update.2. If you and your helper agree on something, it does not mean that you agree on everythingHelpers do not think in terms of individual consciousness and often have difficulty knowing/understanding which person you are. They are collective conscious beings and do not see you as an autonomous partner, but as part of themselves. In a hierarchy where your job is to do and not to think. But this is not easy to do in the beginning, so they use all sorts of tricks to strengthen your cooperation. The term 'helper' also has a rather collective meaning, which you will realise when you see that they are more the helpers of certain people you don't like than of you. Pay close attention to what you are asking them to do and be clear about the cost, because they don't think like you. What is 'one day I help you, another day you help me', they expect a lifetime of gratitude, even for a small thing. Thought communication with helpers is the equivalent of communication with alien species, which you enter with a less than ideal arc if you believe them to be angels and bow down to them.3. If you do not deal with the problem, the problem will deal with youIf you don't do your admin tasks properly and let your carelessness or self-importance get the better of you, the problem can turn from an easily remedied problem to a serious problem.4. Never underestimate your opponentEven though there are no opponents at admin level, you can't exempt yourself from being called one. The typical mistake is to place too much importance on who and what they look like.5. Always try to think with the other's headIf you can't put yourself in the other's shoes, you won't understand their point of view and you're bound to fall into misunderstandings. And misunderstandings have the characteristic that it is not good if you fall into them.6. I finally remembered the most important thingBut I've hidden it somewhere on one of my websitesWe assume that those reading this are either admin level or interested in this. So it is worth clarifying what we mean by admin level. But first I need to talk about myself, to put things in the right context. I would like to clear up any beliefs, rumours and accusations in advance, as this is an area where anger and resentment have power. If one cannot control their thoughts and emotions at a force level, they can even unknowingly and unwittingly attack in energy form on a battlefield where the true strength of the target cannot be known, because these energies do not stay at the 3D one reality level and only stay on the timeline to a certain degree. Of course, there is no expectation that everyone is immediately aware of everything, but ignorance (of which the next level is stupidity) only protects you from the consequences to a certain extent. That degree is the purpose of the use of the Force. As long as, as a beginner, you are experiencing your abilities and learning to use the Force, they are a natural part of the process, which includes experiencing the counter-effects. As your consciousness rises, so does your world into a different environment, which is difficult to observe in the constant outside world while living the fast pace of everyday life. That's why it's useful for you to listen to me now, because the way I began to do it was both ordinary and extraordinary. When you are both ordinary and extraordinary between two worlds, it means that what is ordinary downstairs is extraordinary upstairs and vice versa. When your consciousness rises, it means that your consciousness position is taken to another level besides the unchanging outside world, where the behaviour of the people you know changes. Moreover, the rise also means that many of your acquaintances stay down and are followed by the outside world. Since you live your life among these people, in practice this change somehow happens and since it is not reasonable for them to leave your life overnight, this somehow rarely does not involve some kind of conflict that ends in a fight or break-up. This also applies to those who use drugs, as their use is one with a rapid rise, it's just that because the environment of those who use such drugs is made up of similar people, they don't perceive such a change. If one's inner world is awakened by such an upsurge, one's environment usually starts to see one as a fool and so there is a possibility of a conflict-free resolution, but this is conditional on one's acceptance of this and not caring if society will not press the like button. Admin level is when you realise that you have stepped outside the normality of everyday life and realise that your mind is capable of more. It all depends on what you do with this discovery. But that's your responsibility.

Publications

More about me

Cooperation

Support/donation


Recommended

Publications

English version


Diczig István Zsolt


A világod te vetíted magadnak

Ha azt mondod, hogy te nem tehetsz erről, mert a világ ilyen, az azt jelenti, hogy nem a saját világodban élsz. Vagy ha ott élsz, annak hatalmát átadtad azoknak, akik miatt ilyen a világ. Még ha el is hiszed, amit mondanak, attól még a világod te vetíted magadnak, csak más világát vetíted oda.Mindenkinek vannak álmai. Ám nem mindenki elszánt arra, hogy ezeket az álmokat a valóság frekvenciáira hozza. Ha mertél nagyot álmodni, ám nem mered azokat megvalósítani, akkor azt mások fogják helyetted megtenni. Ezért az álmok ebben a világban nagy üzlet, mert sok a nagy erejű, de magukra kisemberként tekintő álmodó. Mi az anyagot bányásszuk és termeljük ki, ám vannak más létsíkok, ahol az álmaid az egyik ilyen nyersanyag.Én akkorát mertem álmodni, hogy 20 éve még mindig meditálok egy európai nagyváros közepén. Mellette van lehetőségem arra, hogy bevezesselek egy olyan világba, ami nem is annyira misztikus, ha a megfelelő világértelmezéssel nézel rá.

Publications

AZ ELMÉD LEHETŐSÉGEINEK HASZNÁLATA

A misztikum megmagyarázható

A tudomány felfedezte, hogy a világunk holografikus szerkezetű. Ennek szellemében kezdtem bele 20 éve a spirituális világ kutatásába, amit 20 éven át végeztem 0-24-ben egy európai város közepén. Kidolgoztam a modern ember világképét és elkészítettem egy forradalmi holo operációs rendszert, amit feltelepítettem az emberiség tudathálójára. Ez azt jelenti, hogy te otthon egyedül is képes vagy mindenre, mert ez egy egyéni utat támogató környezet. Minden a lehetőségeidtől és a bevállalásaidtól függ. A spirituális keretrendszer, vagyis az ÉlményPark Holoplatform a linux filozófiájával készült, ami azt jelenti, hogy a rendszer használata ingyenes és sok olyan elemet tartalmaz, amit csak egyszer kellett valakinek jól megcsinálnia. Ez a rendszer gondolatban bárki számára elérhető és érdemes rögtön képzeletben frissíteni, ami automatikusan elvégez rajtad egy spirituális tisztítást.Ha teljesen kezdő vagy, azt javaslom, hogy olvasgasd a weboldalaimat, aztán térj vissza az életedhez és várd meg, amíg el nem jutsz az érettségnek arra a szintjére, hogy felelősen dönthess. Biztos lehetsz abban, el fog jönni az a pillanat, amikor készen állsz rá és akkor juthat eszedbe ez a pillanat, amikor a weboldamara találtál. Ám a döntés a tiéd, mert a te neved van ott az életed eredményjelző tábláján. Minden fejezet egy más világba visz, ahol akár rá is találhatsz arra, ami számodra ideális.Figyelem, nem vagyok mester és nem vagyok guru. Ez nem egy szekta, hanem a személyes kísérleted arra, hogy megértsd a spiritualitás vallásmentes irányát. Bár sok isten szerepel a Színpadon, istent továbbra is változatlanul önmagadban találod, ha elfogadod ezt a meghatározást. Én meg sem vagyok keresztelve, az én utam egy olyan íven futott, amit talán még én sem tudnék megismételni. Egy teljesen szubjektív világot jártam be objektív szemmel, ami lehetőséget adott arra, hogy legyen a tervem a Világ helyreállítására. Akár a saját utadhoz szeretnél technikai támogatást, akár szívesen részt vennél ezekben a programokban, abban biztos lehetsz, hogy már túl vagy néhány Próbán ebben az "Élet" nevű holografikus videojátékban. Amit láthatsz is, ha kinézel a szemeiden.

Publications

AKIK NEM AKARNAK MEDITÁLNI, CSAK EZT HASZNÁLNI

HOLO JÁTÉK

Amikor valaki új világlátással rendelkezik, szembe jön az a probléma, hogy mindennek új nevet kell adnia, ha nem akarja, hogy a régi világlátás magába szippantsa. Persze szerkezetileg erre a régi nem lenne képes, ám ettől a fejekben nem könnyű átállni az egyik átrendeződésből egy másikba. Az új világlátás lényege az, hogy nem az agyad intuitív féltekéje felől közelíti meg a spirituális világot, hanem annak racionális megértése a cél. A legtöbb ember amúgy sem akar ezzel foglalkozni, ám ez nem zárja ki azt, hogy ne lehetne használni az új lehetőségeket, ha a misztikum határait tovább toljuk.A misztikum határait úgy tudod tovább tolni, ha sikerül megértened a következőt. Ha a világ holografikus szerkezetű, akkor a keleti filozófiáknak és a nyugati spirituális irányzatoknak igazuk van, hogy "a világ illúzió", csak nem képesek az átlagembernek elmagyarázni. Azon túl, hogy erre nem igazán tett egyik sem hatékony kísérletet, ennek az lehet az oka, hogy nem állt rendelkezésükre a modern technológia, ahonnan példát hozhatnának fel. Ha nem létezne a Matrix című film, vajon hogyan lehetne elmagyarázni a tudat képességét a fizikai világ vetítésére? Egy könyvben el lehetne, amit csak azok olvasnának, akik ebbe mélyebben akarnak belemerülni, így viszont elég csak ráutalnom a filmre, amit szinte mindenki látott és többségük meg is értett. Nekem csak annyit kell mondanom, hogy ha elképzeled a világot, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz (= játszol), egy perc alatt megértheted azt, ami kb. 3 évbe telne egy hagyományos ezoterikus képzés során. Mert ez a megértés a ráció felől éri az agyadat, ami ezt közvetíteni is tudja a másik agyféltekédnek. Fordítva sokkal nehezebb lenne és így értheted meg azt, milyen tudás előszobájában vagy. Gondolj bele, ha láttál már számítógépes kalandjátékot, akkor szinte mindent tudsz, csak egy kicsit még gondolkoznod kell rajta.A világ egy olyan holografikus kalandjáték, ahol a 3D fizikai síkja tulajdonképp egy monitor, ahol azt látod, ami egy másik játékfelületen zajlik, amit spirituális világnak nevezünk. Az a tény, hogy te egy karakter vagy ebben a játékban, még nem jelenti azt, hogy ezt a karaktert ne lehetne fejleszteni. Fejleszteni több irányba tudsz. Az egyik irány a fizikai test, amit edzeni tudsz a konditeremben és a sportpályán, amitől az erősebb és ügyesebb lesz. Egy másik irány a tanulás, amitől okosabb leszel. A harmadik pedig az agyad másik agyféltekéjének fejlesztése, amire azok lépnek, akik a spirituális világ felé fordulnak. Mind arról szól, hogy a számodra kedves területeken legyél jobb az "Élet" nevű játékban. Ha a testedet fejleszted, jobban fogsz kinézni, ettől magabiztosabbá válsz és ez segít neked abban, hogy több esélyed legyen egy jó állásra, nagyobb választékra nyílik lehetőséged a partnerkapcsolatban. A sok tanulás is hasonlóról szól, csak ott a tudomány területére helyezed a fókuszt. Nincs ez másképp a harmadik irány felé sem és tulajdonképp erről is szól ez a weboldal. Ebben az irányban az elmédet úgy fejleszted, hogy varázserőd legyen, ám az elején azt ígértem, hogy a misztikumot tovább toljuk, ezért ezt egy kicsit jobban kifejtem.A varázserőt azért tekintik az emberek misztikusnak, mert a legtöbb ember az első két irányt választja és figyelmen kívül hagyja a harmadikat. Pedig akkor is varázserőről beszélünk, ha azért választják helyetted a másikat, mert ő okosabb és/vagy jobban néz ki. Azért félnek az emberek a harmadiktól, mert nem tudják megmagyarázni annak ellenére, hogy mindenki mágiázik, csak nem tudatosan. Az egész életetek egy nagy mágia és talán az a világ egyik baja, hogy nem szabad róla beszélni és még ki is nevetnek a "like-ok világában". De azért a paplan alatt mindenkit érdekel ez egy kicsit. Én erről most a paplan fölött fogok beszélni. A spirituális világ olyan mint az internet, ahol a tudatod a böngésző és az elméddel tudod vezérelni és befolyásolni a játékot. Hogy ezt meg tudd tenni anélkül, hogy ebbe mélyebben belemenj, erre találtam ki a holo játékot. Az élet egy nagy holojáték, amiben sok kisebb-nagyobb holojáték fut és te is nyithatsz ilyeneket. Eddig is nyitottál, amikor terveid voltak és azokat igyekeztél megvalósítani, csak most már rá tudsz erre nézni egy másik világértelmezésben is. Az az út azonban, ahol a lényeget elmondtam itt ért véget. Van egy weboldal, ahol ezeket bővebben kifejtem és még dolgozom rajta, csak sok más dolgom is van és a 3D-ben nem történhetnek a dolgok egyszerre. Ha a téma téged bővebben érdekel, egy kattintással eléd tárul.

Tovább a Holo Játékra

Publications

AKIK NEM AKARNAK MEDITÁLNI, SEM EZT HASZNÁLNI

TEHETNEK VALAMIT A FÖLDÉRT

Egyáltalán nem kell kilépned a komfortzónád valóságából, ha nem akarsz. Egyrészről ez sem való mindenkinek, másrészről a Játék célja a játék, ami nem megy játékosok nélkül. De ettől még ne mondjunk le a szabad kapacitásodról! Nem kell mást tenned ehhez, mint kattintani egyet.

Föld Bolygó helyreállítása

Publications

TÁVBEAVATÁS AZOKNAK, AKIK BEKAPCSOLÓDNÁNAK A FOLYAMATOKBA

HOLO INSTALL

Amikor a mélytransz meditációim során megkezdtem a visszatérés megtervezését, egy új igény jelenkezett arra, hogyan oldom meg azt, hogy kívül tartsam magam attól a szereptől, hogy emberek előtt kelljen szerepelnem. Akkor már javában zajlott az ÉlményPark fejlesztése is és ki kellett találnom, hogyan tudom a személyre szabott energiákat távolról elküldeni. A fejlesztések fő elve az, hogy ezek olyan üres keretrendszerek, amiket mindenki maga tölt meg tartalommal. Amikor a meditációimat kezdtem, az internet akkor kezdett berobbanni és adta magát az, hogy ezt a felületet számításba vegyem. Az lett a megoldás, hogy te a monitor előtt ülve akár a bolygó másik felén is le tudd magadnak hívni a szükséges energiákat. Aki itt találkozik először ezzel, azok számára kevésbé jelent nehézséget az, hogy ebben az új világértelmezésben gondolkozzon, amit megkönnyít a már mindenki által ismert "app" forma. Ott vagy a saját gépednél, vagy a kezedben a mobilod. Az appokat pedig a weboldalaimon találod. Amikor a képekre nézel, érdemes azok mögé fókuszálni a szemeiddel a holografikus szint eléréséhez. Ennyire egyszerű.Elkészíteni viszont bonyolult volt, hogy a végeredmény ennyire egyszerű legyen és néhány egyedi képességet igényelt. Az egyik legnagyobb nehézsége az volt, ezeket a rezgéseket hogyan konvertálom át 2D-be és abból hogyan csinálok 3D-s fizikai objektumot, ami a holografikus szinten tárolja a rezgésminőséget. Tudom, hogy sokaknál probléma lehet ezt elhinni, ezért az elvet egy példával illusztrálom. Amikor mp3 formátumban hallgatsz egy jó zenét, amiből áradnak az érzelmek. De hogyan, ha az mp3 nem más, mint digitális 1-esek és 0-lák? Ez csak úgy lehetséges, ha a fizikai objektumok rendelkeznek egy láthatatlan tárolóval, ami a holografikus szinthez kapcsolódik. Innentől már értehtővé válik az is, hogyan lehetséges az, hogy bizonyos emberek tárgyakat a kezükbe fogva információkat tudnak mondani róla és az is, hogyan létezhetnek mágikus tárgyak. Mint az a gyakorlatban kiderült, a képernyőn látható tárgyak is rendelkeznek ezzel a jellemzővel. Minden ilyen kép egy meghatározott telepítőprogramot tartalmaz, ami az emberi szem porton át jut be az agyadba, ami nem más, mint egy holografikus computer. Mégpedig egy olyan holografikus computer, ami állandó kapcsolatban áll a hologrammal = világgal. Ez a kapcsolat nagyon hasonlít arra, ahogy a mobiltelefonod teszi a cellákkal, ami mögött egy olyan tudati hálózat van, ami az internethez hasonló. Ilyen nézetben könnyű látni a hasonlóságot egy videojátékkal, a karakterek nézőpontjából. Ha az agy egy ilyen computer, akkor azt lehet fejleszteni is és fel lehet rá telepíteni programokat is, amit az eddigi világképben beavatásnak nevezünk. Így válik lehetővé az, hogy olyasmikhez férj hozzá, ami eddig a titkos társaságok privilégiuma volt, ám a modern korban ezek már az ÉlményPark alapverziójában szerepelnek.Mivel az elméd mindennek kulcsa, ezeknek az appoknak csak egy töredékét találod a weboldalaimon = fizikai síkon. Bár van egy interneten elérhető hStore, a kínálat meg se közelíti azt, amit a spirituális hStore-ban találsz. Ha képzeletben ránézel, amit ott találsz, azok az appok és programok, amiket aktuálisan le tudsz hívni a tudatoddal. Ezek alapvetően három csoportba sorolhatók:
1. Jogosult vagy a lehívására és az elindítására
2. Jogosult vagy a lehívására, de még ki kell érdemelned azt, hogy futtasd
3. Nem vagy jogosult a lehívására sem
Felhívnám a figyelmet arra, hogy nem mindig látsz magadnál minden appot, csak azokat, amik az adott pillanatban elindíthatók. Ennek oka az, hogy egyrészről nem mindig vagy ugyanabban a lelkiállapotban, másrészről kerülhetsz olyan befolyás vagy megszállás alá, aminél nem szerencsés, ha más használja ezeket a te kontódra. Ha gyors életet élsz, ami tele van ügyekkel, ami miatt az agyad zajos, akkor célszerű a holoinstall weboldalán felkeresni a neked való oldalt, vagy félálomban, illetve ébredés után közvetlenül a tudatoddal megpróbálni.
A weboldalakon kétféle holoinstallt találsz. Az egyik a saját fejlesztésem, ami inkább a felső-mélyebb szinteken hatásos és főképp a közép- és hosszútávú elképezléseidhez jók. A másik a már létező mandala platformra készült, a megfigyelésem szerint ezek hatása hamarabb látható a fizikai síkon = a játéktéren. Az elsőt inkább azoknak célszerű használni, akik meditatívabb, lassabb életet élnek, míg a másik inkább alkalmas a gyors életet élők számára. Azon túl, hogy annak híve vagyok, hogy legyen mindenki önmaga mestere, túl sok oktató anyagot nem fogtok erről tőlem találni, mert a cél az, hogy megtanuld használni az elméd lehetőségeit. Mivel nincs két egyforma ember, a legjobb megoldást választottam akkor, amikor ezeket a semleges keretrendszereket elkészítettem, amik az egyes emberekkel kölcsönhatásba lépve akár teljesen másképp is működhetnek. Az élet egy nagy játék, amihez a szükséges kellékeket meg tudod szerezni pont úgy, ahogy egy kalandjátékban tennéd.

Tovább a Holo Install-ra

Publications

AZOKNAK, AKIK MEDITÁLNAK

Saját tapasztalataimon alapuló tanácsok

1. Ne tegyél mással olyat, aminek te sem örülnél, ha más tenné teveled
Ha rákényszerülsz, mert az admin szinten ilyesmi is simán előfordulhat, akkor az építő-alkotó szellem sokat segíthet. Az a hatalom nem azért került hozzád, hogy másokon hatalmaskodj, mert akkor nem vagy más, mint egy hiba, egy olyan játékos, aki admin hatalomhoz jutott. Adminként úgy oldd meg a helyzetet, hogy amit csinálsz, mintha magaddal tennéd. Hogy mennyire vagy az adott helyzetben admin és mennyire játékos az attól függ, mennyire vagy közel az objektív igazsághoz. Bizonyos időnként érkezik egy hullámfrissítés, ami kiértékeli a tevékenységed minőségét és ezt a minőséget veszi alapul arra, hogy a következő hullámfrissítésig korrigáljon téged fefelé vagy fölfelé.
2. A segítőddel ha valamiben egyetértetek, az nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértetek
A segítők nem gondolkodnak egyéni tudatban és sokszor azt is nehezen tudják/értik meg, hogy te melyik ember vagy. Ők kollektív tudatú lények és téged nem autonóm partnerként látnak, hanem önmaguk részének tekintenek. Egy olyan hierarchiában, ahol a te dolgod a végrehajtás és nem a gondolkodás. De ezt az elején még nem könnyű kivitelezni, ezért mindenféle trükköket bevetnek, amivel erősíthetik az együttműködésed. A 'segítő' elnevezés is inkább kollektív értelmezésű, amire akkor jössz rá, ha azt látod, hogy bizonyos általad kevésbé kedvelt embereknek lennének inkább a segítői, mint neked. Nagyon figyelj arra, mit kérsz tőlük és tisztázd, ennek mi az ára, mert ők nem úgy gondolkodnak, ahogy mi. Ami neked 'egyszer én segítek, máskor te', azért ők egy életre szóló hálát várnak el, akár egy apróságért is. A segítőkkel történő gondolatkommunikáció megegyezik az idegen fajokkal történő kommunikációval, amibe nem a legideálisabb ívben lépsz be, ha angyaloknak hiszed őket és leborulsz előttük.
3. Ha nem foglalkozol a problémával, akkor a probléma fog foglalkozni teveled
Ha admin teendőidet nem végzed megfelelően és hagyod, hogy a nemtörődömséged vagy az önérzeted felülkerekdjen rajtad, az akkor még könnyen orvosolható problémából komoly gond lehet.
4. Sose becsüld alá az ellenfelet
Bár az admin szinten nincsenek ellenfelek, attól nem tudod magad mentesíteni, ha téged neveznek ki annak. A tipikus hiba az, hogy túlzott jelentőséget kap az, ki és mi hogyan néz ki.
5. Mindig igyekezz a másik fejével gondolkozni
Ha nem tudod beleképzelni magad a másik helyébe, akkor nem fogod érteni a szempontjait és biztosan félreértésekbe esel. A félreértéseknek pedig van egy olyan tulajdonságuk, hogy nem jó, ha azokba te esel.
6. Végre eszembe jutott a legfontosabb
De azt elrejtettem valahol a weboldalaim egyikén
Feltételezzük azt, akik ezt olvassák vagy admin szinten vannak, vagy ez iránt érdeklődnek. Érdemes tehát tisztázni, mit értünk admin szint alatt. Előtte azonban magamról kell beszélnem, hogy a megfelelő kontextusba helyezzük a dolgokat. Szeretnék minden hiedelmet, szóbeszédet és vádat előre tisztázni, ugyanis ez egy olyan terület, ahol a haragnak, sértődésnek ereje is van. Ha valaki erőszinten nem képes uralkodni a gondolatain és az indulatain, akár tudtán és akaratán kívül is támadást intézhet energia formában egy olyan harcmezőn, ahol nem lehet tudni a célpont valódi erejét, mert ezek az energiák nem maradnak a 3D egy valóság szintjén, és csak egy bizonyos fokig maradnak az idővonalon. Természetesen nincs olyan elvárás, hogy mindenki azonnal tisztában legyen mindennel, ám a tudatlanság (aminek a következő szintje az ostobaság) csak egy bizonyos fokig véd benneteket ennek következményeitől. Ez a bizonyos fok az Erő használatának célja. Amíg kezdőként a képességeidet tapasztalgatod és az erő használatát tanulod, azok a folyamatok természetes részeinek tekinthetők, amiben benne szerepel az ellenhatások megtapasztalása is. Ahogy a tudatod emelkedik, a világod is beleemelkedik egy másik környezetbe, amit nehéz az állandó külvilág mellett úgy megfigyelni, hogy közben éled a mindennapok gyors életét. Ezért célszerű most rám figyelned, mert ahogy én ezt annak idején elkezdtem, az egyszerre volt szokványos és rendkívüli. Amikor két világ között egyszerre vagy szokványos és rendkívüli, az azt jelenti, hogy ami lenn a szokványos, az fenn számít rendkívülinek és fordítva. Amikor a tudatod emelkedik, az azt jelenti, hogy a tudatpozíciód egy másik szintre kerül a változatlan külvilág mellett, ahol az általad ismert emberek viselkedése is változik. Sőt, az emelkedés azt is jelenti, hogy sok ismerősöd lenn marad és ezt leköveti a külvilág. Mivel te ezek között az emberek között éled az életedet, a gyakorlatban ez a változás valahogy megtörténik és mivel nem ésszerű az, hogy egyik pillanatról a másikra kilépnek az életedből, ez a valahogy csak ritkán nem jelent valamilyen konfliktust, aminek a vége az összeveszés, szakítás. Ez azokra is vonatkozik, akik drogokat használnak, mivel azok használata egyet jelent a gyors emelkedéssel, csak mivel az ilyen szerekkel élők környezete is hasonló emberekből áll, ők nem érzékelnek ilyen változást. Ha valakinek az ilyen emelkedésből kifolyólag feléled a belső világa, a környezete általában elkezdi őt bolondnak nézni és így lehetőség van a konfliktusmentes oldásra is, ám ennek feltétele az, hogy az illető vállalja ezt fel és ne érdekelje az, ha a társadalom nem fogja like-olni. Admin szint az, amikor tudatosul benned, hogy kiléptél a hétköznapi élet normalitásából és rájössz arra, hogy az elméd többre képes. Minden attól függ, mihez kezdesz ezzel a felfedezéssel. Ám az már a te felelősséged.

Publications

Ajánló

Publications

In 2002, I came across a document on scientific research, which was about the combined conclusions of several disciplines. According to this, our world is a hologram. This explains the doctrine of Eastern philosophies and Western spiritual movements that our world is an illusion. It was in this spirit that I embarked on an extremely serious series of meditations, which I did 24 hours a day for 20 years. This is the direction that opened a gap in the wall that separated the occult from the modern age. Logical reasoning is the easiest way to understand this, as if the world is a holographic video game that we live in = play in. From here, everything that has hitherto belonged to the realm of obscure mysticism becomes comprehensible. Of course, the mysteries have not disappeared, but there is now an interpretative framework for exploring them, which I have called the ÉlményPark.

It is worth saying a few words about the background. Officially I count the beginning of my meditations from 2002, although when one's consciousness reaches higher dimensions, it is difficult to put a clear date on the timeline. Later on, events that happened in the time before the meditations came together and I came to the conclusion that once one reaches a higher dimension, the connections between events that were previously unconnected become clear. I had some head injuries in the time before my meditations that I could say at the time that I had successfully rearranged my consciousness so that the result was better than before. However, it was only during my meditations that this became apparent, when I realised that I had mental abilities that others, including higher dimensional beings, did not have much and that I was able to do things that I then became involved in restoring the world. This is how a meditation that started in 2002 is still going on in 2022, 24 hours a day.Because we live only in the outside world, it is not possible for an everyday person to transfer data and communicate ideas within the collective consciousness. But even if it were possible, how to communicate between two separate collective consciousnesses would be a major difficulty. If anyone in any earthly civilisation starts to engage in spirituality and does not do so as an individual with a great thirst for discovery, it is difficult to avoid the institutional systems already built up for this purpose, all of which are connected to specific collective consciousnesses. So you cannot think in terms of an ascended and globalized humanity, because as your consciousness rises you become part of a hierarchy that does not think in terms of a unified and globalized humanity. But the ÉlményPark Holoplatform does. The main problem here is that humanity on Earth is used to looking to the above for the solution to every problem, but only we have the rational brain hemisphere to solve problems, which gives them the logical thinking. There is another big difference. The people I have met so far, in the area of new people coming in, have all been thinking in terms of quantity and have not paid much attention to the quality of the individual. The reason for this is the structure of collective hierarchies, which is where loyalty counts, and the uncritical acceptance of hierarchical order and function, which obscures the importance of the value and expertise of individual people. If my consciousness had not risen to even higher dimensions than these hierarchies, I would say that our position would be hopeless. But this is far from the case.

The ÉlményPark is a 3D projection capable operating system running on a network of consciousness, where each person perceives reality in the first person singular at each endpoint. If you look out your eyes, you can see the Game. This system does not approach the individual from the point of view of the collective consciousness, but from the point of view of the individual to the collective, with the result that the individual people representing the quality define the collective, which is defined by the merit, so that the collective is forced to evolve. In fact, the four main areas of the ÉlményPark, which operates in the spirit of Linux, also answer the question of the meaning of life:Teaching - Learning
Curing - Healing
Experience - Adventure
Research - Development
When someone's consciousness comes into contact with the ÉlményPark, the login system ensures that they are placed in their ideal position, which is tracked in 3D by their playing position. This is in line with the principles of fair world ordering, but it cannot happen to everyone at once without the risk of world collapse. Therefore, this process takes place in stages, which can be a lengthy process in 3D. This is where the issues of fairness, earning and dealing with yourself come into play, which can bring change for you in your present life. The ÉlményPark itself should be seen as a tool in your mind, a way for your mind to not only project, but to shape reality. To the extent that your entitlement allows you to do so. Whatever your field of endeavour, whatever your purpose, it is determined by four factors:Eligibility
Ability
Competence
Free will
The world will be no different. But you will be enabled to make it so. To the extent that these four conditions are true for you. When does it begin? It has already begun with the proviso that at some point, when your consciousness rises, you will understand the context of past events. And if you'd rather stay in the Game Level game position, you've got it now! Because the purpose of the Game is to play, and not everyone has to sacrifice their lives to make hologames, deals with holoinstall or develop system.
I have installed the ÉlményPark on the network of humanity's consciousness. It's very user-friendly, so much so that those who don't know about it and/or don't believe in it, are provided with a full-fledged (life) game.


Contact | Kapcsolat


I am currently meditating, living a slow life and not in contact with many people.

Jelenleg meditálok, lassú életet élek és nem érintkezem sok emberrel.


Budapest, Hungary, EU


Publications

Publications